ASCOM – Chương Trình Khuyến Mãi Dịp Lễ 30/4 – 1/5

Mừng Đại Lễ 30/04 – 01/05

Ascom giảm giá 10% cho các sản phẩm Máy Chẩn Đoán của ASCOM
Giá bên dưới áp dụng cho gói tiết kiệm.
Áp dụng thời gian từ 15/4/2020 đến hết 01/05/2020.

Máy Chẩn Đoán Chuyên Hãng LAUNCH
Mua Máy LAUNCH X431 Pro tặng ngay Thiết Bị Đo Điện XTuner trị giá 1.600.000đ

Máy LAUNCH X431V

Máy LAUNCH X431 V+

Máy LAUNCH Pilot Scan

Máy Chẩn Đoán AutoLand

Máy Chẩn Đoán MB Star C4

Máy Chẩn Đoán Icom Next

Máy Chẩn Đoán Audi Vas 5054A

Máy Chẩn Đoán Huyndai / Kia GDS VCI

Máy Chẩn Đoán Ford / Mazda SVCI J2534

Máy Chẩn Đoán GM MDI 2

Máy Chẩn Đoán Mongoose Toyota / Lexus

Máy Chẩn Đoán Creader 300