Bộ khung BDM với adapter cho Ktag, FGTech

490.000 

Bộ khung BDM với adapter sử dụng kết hợp với Ktag hoặc FG Tech

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn