Bộ Phần Mềm Và Giắc Chẩn Đoán Xe Điện – Sử Dụng Cho LAUNCH X431 PRO3

Bộ chẩn đoán xe điện và PIN xe điện LAUNCH X431 EV là một bộ thiết bị mở rộng về phần mềm và các thiết bị cần thiết để đọc lỗi và kiểm tra Pin xe điện.

Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hơn 100 loại hình Pin xe điện và hơn 80 hãng xe điện hiện nay.

Các máy chẩn đoán cao cấp có  tích hợp chẩn đoán xe điện: LAUNCH X431 PRO3, LAUNCH X431 PAD, LAUNCH X431 PAD VII

Giá: Liên hệ