Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

HINO DX3 là phiên bản cập nhật của HINO DX2, là phần mềm chuyên dụng chẩn đoán lỗi cho xe tải HINO. Sau khi đọc mã lỗi của HINO DX3, bạn cần xóa mã lỗi đó. Vì vậy Ascom.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng HINO DX3 để xóa mã lỗi cho xe tải HINO.

Quy trình thực hiện xóa lỗi xe tải HINO bằng phần mềm HINO DX3

1.Nhấp nhấn nút [Delete DTC]  (xóa lỗi DTC) trên màn hình chọn System (Màn hình lựa chọn hệ thống)

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

2.Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện “Bạn có muốn xóa lỗi tất cả hệ thống?”; sau đó nhấp hoặc nhấn nút [OK] để xóa tất cả lỗi.

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

3. Việc xóa DTC bắt đầu.

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

4.Khi xóa xong, một thông báo sẽ xuất hiện; sau đó nhấp hoặc nhấn nút [OK] để hoàn tất việc xóa lỗi.

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

5.Khi việc xóa hoàn tất, màn hình lựa chọn hệ thống sẽ được cập nhật không còn lỗi nữa.

Cách dùng phần mềm HINO DX3 xóa lỗi trên xe tải HINO

 

Nếu anh em có nhu cầu sử dụng máy chẩn đoán xe tải thì có thể liên hệ Công ty Giải Pháp Ô Tô – ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN để tham khảo và được tư vấn.