Coding Hộp IC Mercedes E300 2017 Bằng ThinkDiag Qua App Điện Thoại

thinkdiag

Xe: Mercedes E300 2017

Thiết bị chẩn đoán: ThinkDiag + app di động ThinkDiag+

Các bước Coding hộp IC – Instrument Cluster Mercedes E300 2017 bằng ThinkDiag qua app điện thoại như sau:

B1: Chọn “Car All Systems Diagnostic”

coding-hop-ic-mercedes-bang-thinkdiag-qua-app-dien-thoai

Tham khảo bài viết “Cách Kích Hoạt Máy Cài Áp Suất Lốp ThinkCar Twan 200 trên App Di Động

B2: Chọn tay bằng cách chọn ” System Selection”

B3: Chọn hộp IC – Instrument Cluster

B4: Chọn “Variant Coding” đẻ bắt đầu coding hộp IC Mercedes

B5: Chọn “Country Coding”

B6: Chọn “code_001 Display unit_temperature_unit_temp” và chọn “Write Coding”

B7: Sau khi chọn “Write coding” chúng ta thưc hiện các thao tác tắt mở chìa theo máy chẩn đoán. Bấm nút quay lại và vào mục “IC_Development_Coding_VC”

B8: Chọn “Setting/Changeover”

B9: chọn “Display Unit Personalization”

B10: Chọn mục “Display Unit_temperature_unit_temp” để thay đổi đơn vị và chọn “Write Coding”

ASCOM cung cp các dch v như:

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Công ty Giải Pháp Ô Tô –  ASCOM.VN hoặc THINKCAR Việt Nam

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.

Điện thoại: 0911.560.560 – 0909.880.768