Giả lập kết nối xe tải trên phần mềm chẩn đoán xe tải hạng nặng JPRO 2023

JPRO là phần mềm chẩn đoán xe tải hạng nặng và trung đa dòng xe.

JPRO luôn có khả năng phát lại nhật ký xe đã ghi, điều này có thể thể hiện nhiều khả năng trong JPRO. Tuy nhiên, việc phát lại nhật ký không thể thể hiện được tất cả các tính năng.

Tính năng giả lập kết nối với xe tải hạng nặng/trung (xe tải ảo) được thiết kế để hiển thị toàn bộ khả năng chẩn đoán và sửa chữa xe. Trong quá trình kết nối xe tải ảo, hầu hết các bài kiểm tra hai chiều cho chiếc xe đó đều có thể truy cập được.

Quy trình sử dụng chức năng giả lập kết nối xe tải hạng nặng/trung trên phần mềm chẩn đoán xe tải JPRO 2023

1.Chọn phím F8 hoặc nút Connect Kết nối trên thanh công cụ chính (toolbar)

2.Bạn sẽ nhận được một thông báo, khi này chọn nút Virtual Truck (Xe tải ảo).

3.Chọn xe để tiến hành mô phỏng.

Giả lập kết nối xe tải trên phần mềm chẩn đoán xe tải hạng nặng JPRO 2023

Xe tải ảo Freightliner có một trong những lỗi phanh và khí thải phổ biến nhất, cho phép bạn thực hiện quy trình khắc phục sự cố và sửa chữa phổ biến.

Kết nối Xe tải thử nghiệm Bendix thể hiện các thử nghiệm và dữ liệu có sẵn cho các cấu hình khác nhau của thiết bị Bendix.

Thiết bị CAT Demo nêu bật các lỗi trên đường cao tốc và dữ liệu có sẵn trên thiết bị Off-Highway Caterpillar

4.Ứng dụng sẽ chuyển sang chế độ mô phỏng xe tải hạng nặng và trung cho phép bạn thực hiện các tính năng của JPRO cho mục đích đào tạo và giáo dục.

5. Mô phỏng hoạt động chính xác như kết nối xe hạng nặng thông thường. Các cửa sổ Vehicle Readiness, Fault Code Information and Key Data Point’s sẽ hiển thị.

Ban đầu, phần trên cùng của cửa sổVehicle Readiness sẽ cho biết việc thu thập thông tin về xe. Sau khi tất cả thông tin về xe đã được truy xuất, tình trạng của xe sẽ được hiển thị.

 

Giả lập kết nối xe tải trên phần mềm chẩn đoán xe tải hạng nặng JPRO 2023

 

6. Khi này hãy khám phá các tính năng của JPRO như Fault Guidance, Data Monitor, Connector Info, Bus Statistics, Clearing Faults (Hướng dẫn lỗi, Giám sát dữ liệu, Thông tin trình kết nối, Thống kê xe buýt, Xóa lỗi ) , cũng như thực hiện các bài kiểm tra hai chiều. Các tính năng này sẽ hoạt động chính xác như thể bạn được kết nối với kết nối xe hạng nặng thông thường.

7.Sử dụng Bộ điều khiển mô phỏng (Simulator Controls) để mô phỏng các tương tác của xe theo hướng dẫn trong một số thử nghiệm hai chiều. Bấm vào phím chìa khóa để bật On chìa . Nhấn và giữ nút Crank để mô phỏng quá trình quay động cơ.

Giả lập kết nối xe tải trên phần mềm chẩn đoán xe tải hạng nặng JPRO 2023

8.Chọn phím F8 hoặc nút Disconnect trên thanh công cụ chính để đóng chức năng mô phỏng xe tải ảo.

 

Cảm ơn anh em đã đọc bài viết!!!!!!

Nếu có nhu cầu về các phần mềm chẩn đoán ô tô thì xem tại đây. ; máy chẩn đoán xe tải nặng, xe công trình xem tại đây

Top 8 phần mềm kiểm tra, sửa lỗi xe ô tô tốt nhất 2023