Hướng dẫn cài đặt driver Mongoose cho phần mềm Techtream

Driver MongooseToyota

Driver mongoose sử dụng tương thích với tất cả hệ điều: Windows 7,8,10.

Link Download:

Hướng dẫn cài đặt: ( không pass )

Giải nén và chạy file setup

Sau khi cài đặt xong vào VIM Select để chuyên sang driver để sử dụng