Hướng dẫn reset bảo dưỡng xe Audi bằng phần mềm ODIS

ODIS

Hướng dẫn reset bảo dưỡng xe Audi bằng phần mềm ODIS.

– Thiết bị sử dụng : VAS5054A
Máy Chẩn Đoán VAS 5054A
– Phần mềm sử dụng : ODIS-S
– Video hướng dẫn sử dụng bên dưới :