John Deere Dịch vụ CỐ VẤN 5.2 AG Nông nghiệp

John Deere Dịch vụ CỐ VẤN 5.2 AG Nông nghiệp

John Deere

CÀI ĐẶT John Deere Service Advisor 5.2 AG Agricultural ( FULL DVD )
– CÀI ĐẶT & KÍCH HOẠT VỚI TEAMVIEWER HỖ TRỢ
– Hỗ trợ kết nối với máy JD của bạn bằng teamviewer
– Hoạt động với John Deere EDL V1 , V2 , V3
– SIZE : 120GB

John Deere Service ADVISOR 5.2 hướng dẫn sử dụng dịch vụ và phần mềm chẩn đoán mà bạn có thể sử dụng với công cụ chẩn đoán như EDL v1/v2/v3. bao gồm hướng dẫn sửa chữa đầy đủ, hướng dẫn vận hành đặc biệt, hướng dẫn kỹ thuật và bảo trì, thông tin dịch vụ, sơ đồ và mạch điện chi tiết, hướng dẫn đặc biệt về cài đặt, hướng dẫn sửa chữa, thông số kỹ thuật, được thiết kế để cải thiện dịch vụ của John Deere Agricultural

John Deere Service Advisor 5.2 AG Máy nông nghiệp

Hướng dẫn hội thảo John Deere Service Advisor, hướng dẫn sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật của đại lý, chẩn đoán, đọc kết nối, hiệu chuẩn, kiểm tra tương tác, thông số kỹ thuật, công cụ, lắp ráp và tháo rời cho máy móc nông nghiệp của John Deere. Giới thiệu máy kéo, máy liên hợp, máy hái bông, máy phun thuốc, động cơ, cỏ khô và thức ăn gia súc, xe tiện ích và các thiết bị nông nghiệp khác của John Deere.
MÔ HÌNH BÌA:
John Deere Service CỐ VẤN 5.2 nông nghiệp Các mô hình bao gồm:

BELL
Truck
Articulated Dump
B35C
Frontier
Combines and Headers
Header Transports
HT1124
HT1128
HT1132
HT1138
HT1142
HT1224
HT1228
HT1232
HT1238
HT1242
HT1248
Platforms
620VS
622VS
625VS
630VS
SH1206
SH1208
SH1210
SH1212
SH1216
SH1306
SH1308
Wide-Row Cornhead PIN Prefix XF
CH2112
CH2208
Cotton Harvesting
Module Handler
CM1100
Cutting and cắt cỏ
Máy cắt cỏ dạng cánh Flex-Wing
Máy cắt cỏ quay phía sau
Máy cắt quay Máy cắt quay phóng điện phía sau Máy mài các sản phẩm chơi gôn và sân cỏ BG1000 BG1500 RG5000 RG5500 Xe chở cỏ khô và thức ăn gia súc BC1104 BC1108 BC1110 Máy cấp liệu Bale Mover BU1060 Bale Spear HS1001 HS1002 HS2001 HS2002 HS2006 Bọc có bánh xe Xe Bale L6WW20112 LW20112 Cào WR0008 WR0010 WR0012 WR1008 WR1010 WR1012 WR1108 WR1112

WR1116
WR3008
WR3010
WR3012
WR3108
WR3110
WR3112
WR6008
WR6010
WR6012
Disc Mower Caddy
DC1000
Hay Merger
HM1109
HM1209
HM1212
Mowers
DM1130
DM1140
DM1150
DM1160
DM1270
DM5050
DM5060
DM5070
SB1106
SB1107
SB3106
SB3107
SB3108
Processor
BP1166
Pull-Type Wheel Rakes
WR1212
WR1214
WR1216
WR1218
WR1417
WR2010E
WR2012E
WR2014E
WR2110
WR2112
WR2114
WR2212
WR2214
WR2316
WR2318
WR3310
WR3312
WR3313
WR3315
WR3414
WR3416
WR3417
WR3419
WR4106
WR4109
WR4313
WR5417
Rotary Rake
RR1012E
RR2109
RR2211
YTECHAUTO.NET
RR2313
RR2324
Tedders
TD1010E
TD1123
TD1316
TD2418
TD2427
TD3418
TD3427
Hydraulic Power Pack
Hydraulic Power Pack
HP2025
HP2134
Landscaping
Aerator
CA1048
CA1060
CA1072
CA2048E
CA2060
CA2060E
CA2072
CA2072E
Arena Rake
RA1084
RA1108
RA1110
Blade
BB1048
BB1048L
BB1060
BB1065
BB1072
BB1160
BB1165
BB1172
BB1184
BB1284
BB1354
BB1360
BB1365
BB1372
BB1472
BB1484
BB2048
BB2048L
BB2060
BB2065
BB2072
BB2172
BB2184
BB2272
BB2284
BB3272
BB3284
BB3296
BB3384
BB4160
BB4166
BB4172
BB4178
BB4184
BB4196
BB4278
BB4278C
BB4284
BB4296
BB5048L
BB5060
BB5060L
BB5072
BB5084
BB5096
Blower
BL1130
BL2130
Chipper_Shredder
WC1103
WC1105
WC1205
WC1208
Land Plane
LP1048
LP1060
LP1160
LP1172
LP1184
LP1184C
LP1196
LP1196C
LP1207
LP1208
LP1210
Landscape Rake
LR1060L
LR1072
LR1172
LR1184
LR1196
LR2060L
LR2072
LR2084
LR2172
LR2184
LR2196
LR5048L
LR5060
LR5060L
LR5072
LR5084
LR5096
Post Hole Auger
PHA006
PHA009
PHA012
PHA106
PHA109
PHA112
PHA118
PHA124
Post Hole Digger
PHD100
PHD200
PHD300
PHD400
Power Rake
PR1148
PR1160
PR1172
PR1184
PR1184F
ROTARY BROOM
SW2160
SW2172
SW2184
Rear Mounted Blades
RB1060
RB1060L
RB1072
RB1084
RB1172
RB1184
RB1196
RB2060
RB2060L
RB2072
RB2084
RB2160
RB2160H
RB2172
RB2172H
RB2184
RB2184H
RB2196
RB2196H
RB2272
RB2284
RB2296
RB2307
RB2307C
RB2308
RB2308C
RB2309
RB2309C
RB2310
RB2310C
RB2408
RB2408C
RB2409
RB2409C
RB2410
RB2410C
RB5048L
RB5060
RB5060L
RB5072
RB5084
RB5096
Rotary Tiller
RT1060E
RT1070E
RT1080E
RT1140
RT1142
RT1149
RT1150
RT1157
RT1160
RT1165
RT1170
RT1173
RT1180
RT1181
RT1207
RT1208
RT1240
RT1250
RT1260
RT1265
RT1270
RT1273
RT1280
RT1280C
RT1307
RT1307R
RT1308
RT1308R
RT1310
RT1310R
RT1360
RT1370
RT1370R
RT1380
RT1380R
RT2210
RT2283
RT2293
RT2308
RT2310
RT2383
Scrapers
LL1117
LL1160
LL1172
LL1208
LL1210
LL1212
LL1227
LL1327
LL1372
LL1372C
LL1384
LL1384C
LL1396
LL1396C
LL2317
LL2327
LL4137
LL4237
LL4337
LL5237
LL5337
LL9247
LL9347
Soil Pulverizor
SP1048
SP1060
SP1272
SP1272B
SP1284
SP1284B
SP2048B
SP2060B
SP2072B
SP2272B
SP2284B
Spreader
SS1022B
SS1023B
SS1035B
SS1036B
SS1067B
SS1079P
SS1116P
SS1180P
SS1220P
SS2036B
SS2067B
SS3067B Máy
gieo hạt
DT1136 TR1048 TR1060 TR1072 TR2058 Mate. Cắt Tay. và Máy hủy tài liệu đính kèm MJ4058 MJ4084 MJ4085 MJ4090 MJ4091 QC1072 Bale Carrier AB17K Bale Hugger AH11A AH11D AH11G MJ4099 Bale Spear AB11D AB11E AB11G AB12A AB12D AB12E AB12G AB13D AB13E AB13G AB13K

AB14A
AB14D
AB14G
AB14K
AB15A
AB15K
AB16A
AB16D
AB16G
AB18K
BF1102S
MJ4037
MJ4060A
MJ4074
MJ4081
Bucket
AD11E
AD11H
AD12D
AD12G
AT2016G
AT2016U
AY11E
AY11H
AY12D
AY12G
MJ4059A
MJ4061A
MJ4062
MJ4063A
MJ4079A
MJ4118
Free Stall Scraper
AE11E
Front Blade
AF10F
AF11D
AF11E
AF11G
AF12D
AF12G
Grapple
AT1096G
AV20D
AV20E
AV20G
AV20H
BG1096
Grinder Mixers
GX1117
Manure Fork & Grapple
AM11D
AM11E
AM11G
AM11H
MJ4076
MJ4077
Pallet Fork
AP12A
AP12D
AP12F
AP12G
AP12K
AP13D
AP13F
AP13G
AP13K
Rock Bucket
AR10D
AR10E
AR10G
AR10H
AR12A
AR12D
AR12G
Roller
CR1448
CR1448C
CR1460
CR1460C
Scrapers
LL1410
LL1410C
LL1412
LL1412C
LL1414
LL1414C
LL1416
LL1416C
Silage Defacer
AG10A
AG10D
AG10G
AG11S
AG12S
SD1096
Snow Push
AS10H
AS11E
Spreader
MS1102G
MS1105G
MS1108
MS1108G
MS1112
MS1117
MS1223
MS1227
MS1231
MS1237
MS1243
MS1256
MS1266
MS1337
MS1354
MS1368
MS1442
MS1455
MS2320
MS2326
MS2334
MS2342
Planting and Seeding
Drills
BD1307
seeders
CS1360
CS1384
FP1204
FP1204P
FP1206
FP1208
FP2204
FP2204L
FP2204P
FP2206
FP2208
Snow Products
Snowblowers Loader Mounted
SB2164
SB2176
Snowblowers Rear Mounted
SB1148
SB1154
SB1164
SB1174
SB1184
SB1194
SB1274
SB1280
SB1308
SB1308R
SB1309R
SB1388
SB1388R
SB1392
SB1392R
Sprayers
Fertilizer Spreader
FS1124
FS1128
Orchard & Vineyard Sprayers
AB1010
AB1015
AB1020
AB1110
AB1115
AB1120
AB1130
AB1210
AB1215
AB1220
AB1230
YTECHAUTO.NET
AB2020
AB2030
AB2120
AB2130
AB2220
AB2230
AB5010
AB5015
AB5020
AB5110
AB5115
AB5120
AB5210
AB5215
AB5220
AB7020
AB7030
AB7120
AB7130
CN4106
CN4108
CN4110
MB3110
MB3115
MB3120
MB3210
MB3215
MB3220
MB6010
MB6015
MB6020
MB6110
MB6115
MB6120
MB6210
MB6215
MB6220
ab5130
ab5230
Sprayer
LS1125
LS1130
LS1130BL
LS1140
Tillage
Cultivator
PC1001
Disks
DH1048
DH1066
DH1166
DH1176
DH1180
DH1276
DH1280
DH1296
DH1376
DH1380
DH1396
DH1508
DH1509
DH1510
DH1512
DH1610
DH1612
DH1613
DH1615
DH3263
DH3272
DH3280
DH3290
DH3299
DH3409
DH3409C
DH3474
DH3474C
DH3480
DH3480C
DH3490
DH3490C
DH3499
DH3499C
DH4108
DH4110
DH4112
DH4114
DH4115
DH4116
DH4117
DH4119
DH4119R
DH4121
DH4122
DH4125
DH4218
DH4221
DH4307
DH4309
DH4311
DH4315
DH4317
DH4320
DH4411
DH4413
DH4413C
DH4414
DH4414C
DH4415
DH4415C
DH4420
DH4420C
DH5108
DH5110
DH5112
DH5114
DH5116
DH5210
DH5212
DH5214
DH5216
DH5217
DH5219
DH5221
DH5221F
DH5222F
DH5224F
DH5308
DH5310
DH5312
DH5314
DH5316
DH5410
DH5410C
DH5411
DH5411C
DH5412
DH5412C
DH5413
DH5413C
DH5414
DH5414C
DH5510
DH5510C
DH5511
DH5511C
DH5513
DH5513C
DH5514
DH5514C
DH5610
DH5610C
DH5612
DH5612C
DH5613
DH5613C
DH5615
DH5615C
TM4124
TM4125
TM4130
TM5118
TM5120
TM5121
TM5124
TM5129
TM5132
Field Cultivators
PC1072
Mulch Finishers
MF1204
MF1204P
MF1206
MF1208
MF2204
MF2206
MF2208
Plows
CP1104
CP1106
PB1001
PB1002
Rippers
PM1001
PS1001
Rotary Tiller
RC1208
RC1208R
RC1210
RC1210R
RC1310
RC1310R
RC1313
RC1313R
Vertical Tillage
Disk
VT1710
VT1712
VT1713
VT1715
GreenSystem
Giải pháp đồng ruộng và cây trồng
Máy cày ván khuôn
MB3102H
mb3103H
Máy thu hoạch
Bộ phận thu hoạch theo hàng
PH1101B
PH1101T
PH1102T Phần đính kèm
đầu máy gặt CK5018 CK5024 CK7024 Đầu ngô MH1006 Mate. Cắt Tay. và Phụ kiện máy hủy tài liệu BH1112G Máy hủy cánh quạt SS1001 Lưỡi trước AF2196G FB1018 FB1021 FB1024 FB1121 fb1016 Càng nâng pallet AP2142G Xe goòng FT1006 FT1010 TT1005

TT1006
tt1003
Planting and Seeding
Drills
RS1220
SD1009
SD1009G
SD1011
SD1011G
SD1013
SD1013G
Planters
PP1102
VP1014
seeders
DC1102
Sprayers
Fertilizer Spreader
FS1003B
FS1005B
Mounted Sprayers
MS1004
MS1006
MS2104
MS2106
MS2108
MS2110
Trailed Sprayers
DS1120
Sugar Cane Planter
PIN Prefix 1XG
SP3030
SP3040
SP3130
SP3140
Tillage
Cultivator
RC1009
RC1011
RC1013
RC1209
RC1211
RC1213
SC1009
SC1011
SC1013
SC1209
SC1211
SC1213
Disc Ridger
DR1002
DR1004
Disk
DH6016
DH6022
Disk Plows
DP1002
DP1003
DP1004
DP3203
DP4205
DP4206
DP5203
DP5204
DP5303
DP5304
DP5403
DP5404
DP5503
DP5504
dh4105
dh4106
Disks
DH7105
DH7106
DH7205
DH7206
DH7207
DH7305
DH7406
DH7407
DH7508
Moldboard Plows
MB2002H
RP1105
Rippers
TS1001
TS1002
Rotary Tiller
RT1004
RT1005
RT1006
RT1007
RT1014
RT1015
RT1016
RT1017
RT1024
RT1025
RT1026
RT1027
RT1028
RT1204
RT1205
RT1206
RT1207
RT1214
RT1215
RT1216
RT1225
RT1226
RT1227
RT1228
RT1229
RT2225
RT2225R
RT2330
RT3016
RT3018
RT3220
RT3223
RT4019
RT5224
RT5225
RT5226
RT6220C
RT6220R
RT6323C
RT6323R
rt6220S
Row-Crop Cultivators
CR2220
CR2222
CR2231
CR2232
CR2240
CR2251
CR2260
CR2280
HITACHI
Compact Excavator
HCMABC60__0225005
Zaxis17u-5N
HCMACB60__0260005
Zaxis26u-5N
HCMADG60P00270001 – (FT4)
Zaxis35u-5N
HCMAED60L00280001 – (FT4)
Zaxis50u-5N
HCMAFC60T00285001 – ( FT4)
Zaxis60USB-5N
Không có
EX17u
EX27u
EX35u
EX50u
Zaxis17u-2
Zaxis27u

Hagie
Custom STS
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 10
STS 12
STS 12i
STS 14
STS 16
John Deere
Bộ tải 4WD
1YNWL53_ _ _D100008???”
WL53
1YNWL56_ _ _C000010???”
WL56
1YNWL56_ _ _D000326???”
WL56
AG
ISOBUS
ISOBUS Triển khai
Không
F441R
AG và CCE Máy
đóng kiện vuông lớn
L1524
Sê-ri Apollo
Không Máy trộn cấp liệu cho phụ kiện xuyên
trục 110 110A 114A Grapple 4048 4552 Không 24 26 Giá đỡ dụng cụ 201 23A 23B Trục Không AR15MTL TM 2 1200 1400 1600 TM 3 1200 TM 1

1200
1400 TM
5
1400
1500
1600
1700
Backhoe
Loader JD300 –
A
JD310 JD400 –
A
JD410
Không
50
51
9505A
9510A
9511
9605
Boom
Wheeled
Ch8
Com đính kèm Corn
Heads PIN PIN PIN PIN FRE 410 434 435 634 KN _

Nền tảng Auger
890
Kết hợp
1032
105
1052
1055
106
1065
1068H
1072
1075
1085
111
1133
1144
1155
1157
1158
1165
1166 1169h 1170
1174 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3300
360
40
42 430 44
4400 4420 4425 4435 45 483
5 đồng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

960
9600
9610
965
965H
9660
9660CTS
9660WTS
968H
970
975
9780iCTS
985
9880STS
9880iSTS
C670
CTS
CTS II
CTS Region II
S560
T550
T560
T660
T670
W540
W550
W650
W660
Combines 072800 – XXXXXX
9780CTS
Combines 1H0 745100-764999
S550
S650
S685
S690 Hillmaster
Combines 1H0 765000 – 784999
S650
Kết hợp 1H0 785000 – XXXXXX
S650
S660
S670
S680
S690
Combines 1H0S660 745100 -765171
S660
Combines 1H0S660 765172 ??“ 784999
S660
Combines 1H0S670 745100 ??“ 765252
S670
Combines 1H0S670 765253 ??“ 784999
S670
Combines 1H0S680 745100 ??“ 766006
S680
Combines 1H0S680 766007 ??“ 784999
S680
Combines 1H0S690 745100 ??“ 765249
S690
Kết hợp 1H0S690 765250 ??“ 784999
S690
Kết hợp 1JZ 105000 – 109999
S660
S670
W540
W650
Kết hợp 1JZ 745100-XXXXXX
S550
S660
S660
S670
S6
Combines 1YC 785000 – XXXXXX
S660
Combines 1YH 745100-764999
S550
S660
S670
S680
S690
Combines 1YH 765000 – 784999
S660
Combines 1Z0 100000 – 104999
S660
S670
S680
S685
S690
Combines 1Z0 102000 – XXXXXX
T550
T560
T660
T670
W540
W550
W650
W660
Combines 1Z0 105000 – 109999
S660
S670
S680
S685
S690
T550
T560
T660
T670
W540
W550
W650
W660
Kết hợp 695101 – XXXXXX
9450
9550
9550SH
9650
9650CTS kết hợp H0 hoặc 1H0 XXXXXX
– 745099 _ _ _ _ _ _ S680 S685 S690 Kết hợp Mã PIN MY14 Wide Cab Tiền tố 1Z0 T550 T560 T660 T670 W540 W550 W650 W660

Combines PIN Prefix 1CQ – Brazil
1175
9470STS
9570STS
9650STS
9670STS
9750STS
9770STS
S430
S440
S540
S550
S660
S670
S680
Combines PIN Prefix 1CQ 120100 – XXXXXX
S540
S550
S660
S670
S680
S690
Combines PIN Prefix 1CQ 90000-XXXXXX
1470
S540
S550
S660
S670
S680
S690
Combines PIN Prefix 1J0
S540
S550
S660
S670
S680
Kết hợp tiền tố mã PIN 1XG
W330
W440
Kết hợp Tiền tố PIN 1YC 015000 – XXXXXX C240
​​R230
W230
Kết hợp Tiền tố PIN
1YC 020000 ?“ XXXXXX
C440
Kết hợp Tiền tố PIN 1YC 020000-099999
C120
Kết hợp Tiền tố PIN 1YC ??“ 000001 ??“ 009999
1042
3313
C110 C521 C571 Kết hợp Tiền tố PIN 1YC ??“ 010000 ??“ XXXXXX C100 C230 L60 W210 W80 Y110 Y115 Y210 Y215 Kết hợp Mã PIN CQ – Brazil 1175 1470 1570 1650CTS 9470STS 9570STS 9670STS 9770STS

S540
S690
Kết hợp PIN PREFIX CQ – Brazil – 047354 – 48750 1450 1450CWS 1550 1550CWS Kết
hợp
PIN
PREFIX
CQ
– Brazil – XXXXXX – 047353 1450 9650STS 9750STS Kết hợp Mã PIN H0 – Bắc Mỹ 9560STS 9570STS 9660STS 9670STS 9760STS 9770STS 9860STS 9870STS Kết hợp Mã PIN H0 – XXXXXX – 695100 9650STS 9750STS

Kết hợp tiền tố PIN MY – Ấn Độ
W70
Kết hợp tiền tố PIN N4
R40-STC Kết hợp tiền
tố PIN Z0 – Châu Âu
9540
9540i
9560
9560i 9580
9580i
9640
9640i
9660
9660i
9680 Kết hợp tiền tố pin 1JZ W330
W540 Kết hợp ti

S680
S685
S690 Kết hợp
PIN PREFIX CQ – BRASIL – 000181 – XXXXXX
9650STS 9750STS Kết hợp PIN
PREFIX CQ – BRASIL – – XXXXXX 1450 1450CWS 1450WTS 1550 1550CWS 1550WTS Kết Hợp Mã Pin CQ Brasil – 070001 – XXXXXX 14

C670
T550
T560
T660
T670
W540
W550
W650
W660 Kết hợp XXXXXX
– 072799
9780CTS Kết hợp
XXXXXX – 695100
9450 9550 9550 _ _ _ _ _ Kết hợp w/Tiền tố Pin trung tâm chỉ huy 1Z0 T550 T560 T660 T670 W540 W550 W660 Đầu ngô 1092

1243
1290
1291
1293
200
243
244
343
344
443 444
492
493
494
543
546
592
594 606C 608C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tiền tố 1XF 612FC 612FC STALKMASTER

Đầu ngô PIN PREFIX 1YC
203C
204C
205C
206C
207C
208C Đầu ngô PIN PREFIX H0
hoặc 1H0 606C
CORN _ _ _ _ _ _ _ 617C Corn Heads Mã PIN KM 606C STALKMASTER 608C STALKMASTER Bệ xếp nếp 625D 630D 635D 640D 645FD 925D

Draper bục pin PIN PREFIX 1CQ
630FD
635D
635FD
640D
640FD
645FD bục Draper PIN PREFIX
1H0 630FD 640FD 645FD _ _ Nền tảng linh hoạt 635FD 213F 222F 615F 618F 620F 622F 625F 630F 635F 915F 918F 920F 922F

925F
930F Flex Platform PIN
PREFIX 1YH
635F Nền tảng
Flex PIN PREFIX 1CQ – Brazil
618F
620F
622F
625F 630F
635F Flex PROP _ _ _ _ _ 220 222 224 230 40 50 50A 593 642 645 842 914

Không
100
101
120
127
18
226
227
237
237A
277
GPCS Nền tảng đón 1 – B
khác 110 132 154 615P 88 912 914 914P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

814
814SH
816
816SH
818
820
822
825
913
915
918 920 922 924 925 930
PF618 PF620 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tiền tố MY 314

Nền tảng cứng
618r
620R
622R
625R Nền tảng cứng 13
chữ số 13 chữ số 630 6 Nền tảng cứng 17 chữ số 630r
nền tảng Rigid Pin PREFIX CQ – Brazil 616r 618r 620R 625X 630X 635X 640X Nền tảng cứng Tiền tố mã PIN 1Z0 XXXXXX – 500000 622X 625X 630X 635R

635x
640x nền tảng cứng PIN PIN PREFIX Z0
hoặc 1Z0
614R
616R
618R
620R
622R
625R Nền tảng cứng PIN PREFIX 1H0 630 _ _ _ _ _ _ _ _ Máy cắt cỏ thương mại Walk-Behind 3211 3212 3215 3611 3612 3613

3614
3617
5211
5212
5216
5217
Liên lạc
Đài phát thanh 450 MHz
AMS StarFire RTK
Đài phát thanh 869 MHz
AMS StarFire RTK Đài phát thanh
900 MHz
AMS StarFire RTK
Cổng và Hệ thống Phần cứng Tại chỗ
AMS Field Connect
Thế hệ 1 – Axionet
AMS StarFire Mobil
Thế hệ 2 – SIM mở/2G
AMS StarFire Mobil
Thế hệ 3 – Mở SIM/4G
AMS StarFire Mobil
MTG 2G/3G
AMS StarFire Mobil
JDLink
MTG 4G LTE
JDLink
UTG LMU-3000 CalAmp
JDLink
UTG MC-3 Morey
JDLink
UTG TTU-720 CalAmp
JDLink
Compact Excavator
1FF017GX__K225001
17G
1FF026GX__K260001
26G
1FF035GX__K270001 – (FT4)
35G
1FF050GX__H280001 – (FT4)
50G
1FF060GX__J285001 – (FT4)
60G
None
17D
17ZTS
27CZTS
27D
27ZTS
35CZTS
35D
35ZTS
50CZTS
50D
50ZTS
60D
Compact Loader
1LU204K___B030899 (iT4)
204K
1LU244KT_ _B042870??”
244K-II
1LU244K_ _ _B034088???”044118
244K
1LU304K___B030847 (iT4)
304K
1LU324K_ _ _B034182???”
324K
Không
244E
244H
244J
304H
304J
324H
324J
Cotton thu hoạch PEN
PIN PIN PERFIX YC
9970 Cotton Pickers PIN PREFIX N0
hoặc 1N0
1 11
12 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Máy vũ nữ thoát y cotton CP690 277 280 282

283
33
482
484
740 7440
7445 73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 AMS 2630 Màn hình gốc & Bộ xử lý di động AMS Orig. Công cụ hiển thị Không có

4045TFM85
Máy đào
1FF075GX__J015001 – (FT4)
75G
1YNE21AL_ _D400204??”
E210LC
1YNE21AL__C400021-400200 (T2/S2)
E210LC
1YNE21AL__C400201
E210LC
1YNE23AL__C400201
E230LC
1YNE24AL__C500021-500200 (T2/S2)
E240LC
1YNE24AL__C500201
E240LC
1YNE24AL__D500201
E240LC
1YNE24AL__D500201-
E240LC
1YNE26AL__C500201
E260LC
1YNE30AL__C600002 (T2/S2)
E300LC
1YNE30AL__D600014
E300LC
1YNE33AL__C600002
E330LC
1YNE33AL__D600025
E330LC
1YNE36AL__C600002
E360LC
1YNE36AL__D600069
E360LC
RTS
225DLC
Feller Buncher
có bánh xe
843K
Felling Head
Disc Saw
FD22B
Giải pháp đồng ruộng và cây trồng
GreenStar
AMS Harv ID,Cotton
AMS HarvestLab
AMS Mobile Weather
AMS iGrade
GreenStar 3
AMS YieldDocSPCrop
Xe nâng
Không có
26
27
59 Bộ
thu GPS
StarFire
AMS StarFire 300
AMS StarFire StarFire 3000
AMS 6000
AMS StarFire Nguồn gốc.
AMS StarFire iTC
StarFire Mobile RTK
(DNU) StarFire Mob
Hướng dẫn
Hướng dẫn triển khai tích cực Tự động hóa
ActImpGuidance AMS ActImpGuidance
– MCR
AMS Machine Sync
tích hợp
AMS AT
Bộ cảm biến tích hợp tích hợp
AMS AT RowSense
YTECHAUTO.NET
John Deere
AMS AT Bộ điều khiển
Raven
AMS AT Bộ điều khiển
Reichhardt
AMS AT Bộ điều khiển
dữ liệu được chia sẻ – MCR
AMS Machine Sync
dữ liệu được chia sẻ – Máy MTG
AMS Sync
Universal
AMS AT RowSense
AMS ATU 100
AMS ATU 200
iGuide
AMS iGuide
Harvester
Other
300
Máy thu hoạch thức ăn gia súc tự hành 507479 – XXXXXX
7250
Đầu thu hoạch đầu ngô
PIN PIN PREFIX 1YH 606C 608C 612C
618C
PIN
FLEX
PIN PIN PREFIX 1YH 625F 630F PICKUP bục pin PIN PREFIX 1YH 615P RIGID PERFIX 1YH 622R 625R 630 649 Xe bán tải 4,5 mét 645 645A 645C 659 7 Xe bán tải chân 7FTPU Attachments 100 200

27
400
425
59
nền tảng máy khoan
140
140A
160A
180A
230
240
300
300A
300GS
890
895
896 Bale
Ejectors
2
30
40
42 Bale
Mover Feeders
84 _ _ _ _ _ _ 

22
30
31
32
35
36
60
61
65
66 Máy
cắt
494E
5 Nền
tảng Draper
130
135
160
218
415D
420D
425D
430D
435D
440D
525D
530D
535D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ xe đẩy 400

Harvestester
200
64
692
694
72
74
AT246 Balers vuông
lớn
L1533
L1534
L330
L330C
L340
L340C
Điều hòa máy cắt
331
37
39 480 483

1600A
190
228
228A
324
324A
328
328A
381
388
710 910
915
916
920 925 926
930
935 936 945 946 955 956 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 630 635 730 735 830 835 Máy Cắt Cỏ

10
11

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ -Loại Bánh Cào
225
Rakes
640
Rotary Cutters
105
Rotary Harvesting Units
300F
330
345
345plus
360
360plus
375
375plus
390plus
400F
460
460plus
475
475plus
676
678
684
686
688
690
692
696
698
710
770
778
M4500 or 445
Rotary Mower
R160
R200
R240
R280
R310
Rotary Platforms
500R
990
994
995
Bộ tích lũy baler tròn
20
Balers tròn
224
330
500
510
540 Balers
tròn PIN PREFIX 1CC
960
990
C440R
C441R
F440M
F440R
F441M
F441R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Máy đóng kiện tròn F441M F450E Mã PIN Tiền tố E0 hoặc 1E0 335

375
385
410
430 435 446
447 448
43 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Máy xới đất ủ chua theo hàng 1

2
3
4
420
4200 Đơn vị thu hoạch
hàng chéo
2RRC
3RRC
4RRC
664
665R
666
666R Forage tự
hành LEVERESTER 508100 – XXXXXX
7200
7300 7400 75 _ _ _ _ _ _ 7200 7300 7400 7500 7700 7800

Công cụ thu hoạch thức ăn thô thô tự hành 1Z0 516000 – XXXXXX
8100
8200
8300 8400 8500
8600 8700 _ _ _ _ _ 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 ZX15SPFH Máy xới đất tự hành 215A 780 800 830

994 Windrowers tự
hành 180001 – XXXXXX
4890
4895
4990 4995 A400 D400 D450 R450 W110
W150 _ _ _ _ _ 2360 2420 3430 3830 4890 4895 4990 4995 Cào giao hàng phụ 350 54 594 594LW 64 650 652

660
662
670
671
672
673
74
75
850
851
858
890
Square Balers
100
1424
1424C
1433
1433C
1434
1434C
327
328
336
337
338
339
342
346
347
348
349
359
390
446
459
466
467
468
680
690
Stalker Heads
483
Swath Fluffer
2
3
Tedders
731
751
752
Cào đôi
700
705
Xe goòng
214
216
Cào bánh xe
567
Máy xới
190
215
2250
2270
290
580
880
Thông tin
Thông tin Dịch
vụ tài
trợ Cố vấn AG
kiểm tra
18RR
Quản lý thông tin
JD Sản phẩm xách tay cầm tay
JD Thiết bị khác Thiết bị
đính kèm LG
Máy móc và Điều khiển thực hiện
Mate. Cắt Tay. và Máy hủy tài liệu
Ứng dụng di động
Động cơ Biến tần
Động cơ OEM Ổ đĩa hành tinh PTO
khác

Chỉ số trồng và gieo hạt
Máy cạp
Skid Steer
Skidder Máy
phun Máy
thu hoạch mía Viễn thông Máy kéo làm đất
Phụ tùng Máy kéo Máy xúc Máy kéo ***6RC L0 (Engine 4045RXXXXXX) (Terim Tier 4) 6090RC 6100RC 6110RC 2R LV (- F_XXXXXX) 2032R 2R LV (DE100000 – FH129999) 2025R 2R LV (G_000001 -) FT4 2032R 2R LV (G_XXXXXX-) FT4 2038R 2R LV (G_XXXXXX-) iT4/S3A 2036R 2WD – Mexico 5303 2WD hoặc MFWD 1000 1010 1020 1030

1040
1120
1130
1140 1250 1350 1445F
1450 1520 1530 1550 1630 1640 1650 1745F 1750 1830 1840 1845F 1850 1850N 1950 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2440
2450
2510
2520
2550
2555
2630
2640
2650
2650N 2700
2750
2755
2800
2840
2850 2855 2855N 2900 2940 2950 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3400x
3410
3410x
3640
3650 4000
4010
4020 4030 4040 4040L 4040S 4050 4055 4230 4240 4240L 4240S 4250 4255 4320 4430 4440 4450 45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5820
60
6010
6010L
6010SE
6020
6020SE
6030
6100
6100SE
6110L
6110SE
6120L
6120SE
620
6200L
6200SE
6210L
6210SE
6215
6220L
6220SE
630
6300L
6300SE
6310L
6310S
6310SE
6320L
6320SE
6400L
6400SE
6403
6410L
6410S
6410SE
6415
6420L
6420S
6420SE
6500L
6505
6510
6510L
6510S
6510SE
6520
6520L
6520SE
6603 6610 6610SE 6615 6620 6620SE 6715 6800 6810 6820 6900 6910 6920
78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8210
8220
8230
830 8300 8310
8320 8330 840 8400 8410 8420 8430 8520 8530 920 930 940 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6605 7500 7505 7715

7815
2WD hoặc MFWD – Trung Quốc
5-1050
6603
B350
B550
JD550-1
JD554-1
JD600-1
JD604-1
JD650-1
JD654-1
JD700-1
JD704-1
2WD hoặc MFWD – Trung Quốc 300000- XXXXXX
2C-280
2C-284
2C-320 2C
-324
3B
-450
3B-480 3B-484
4B-504
4B-554
5B-550
5B-650
5B-700 5B
-750
5B-754
2WD hoặc MFWD – Châu Âu
5070M
5080M
6110
6120 6130 20600 2516 6220 6225

6230 6230
Premium
6300
6310
6320
6325
6330 6330
Premium
6400
6410
6420
6425
6430 6430
Premium
6506
6515
6525
6530
6530 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MFWD – Bắc Mỹ 6110 6120 6200 6210 6220

6230
6230 Premium
6300
6310
6320
6330
6330 Premium
6400
6403
6405
6410
6420
6430
6430 Premium
6500
6515
6530
6603
6605
6630
7130
7230
730
2WD or MFWD – PIN Prefix 1BM – Brazil
5055E
5055EF
5055EL
5065E
5075E
5075EF
5075EL
5078E
5085E
5090E
6100E
6100J
6110E
6110J
6125E
6125J
6130J
6135J
6145J
6155J
6165J
6180J
6190J
6205J
6210J
7185J
7195J
7200J
7205J
7210J
7215J
7225J
7230J
7715
7815
2WD or MFWD – PIN Prefix JZ
6130D
7830
7930
2WD or MFWD – PIN prefix CQ – Brazil
6415
6615
7515
7810
2WD or MFWD – PIN prefix P0
5076E
5076EF
5076EL
5082E
5083E
5090E
5090EH
5090EL
5093E
5415
5415N
5425
5425N
5615
5625
5625HC
5715
5725
5725N
6100D
6103
6105J
6110D
6115D
6125D
6130D
6140D
6140J
6140JH
6155J
6155JH
6203
6400SP
6403
6415
6425
6603
7220
7320
7420
7425
7500
7520
7525
2WD or MFWD – PIN prefix RW – USA
7130 Premium
7220
7230 Premium
7320
7330 Premium
7420
7430 Premium
7520
7530 Cao cấp
7720
7810
7820
7920
2WD hoặc MFWD – PIN PREFIX TK – Thổ Nhĩ Kỳ 5615 5715 2WD hoặc MFWD

PIN
PREFIX YH 2204 2854
4104
2WD
hoặc MFWD – PIN PREFIX YR 2204 2704 6145J 6165J 6180J 2WD hoặc MFWD Tiền tố chân cắm RW hoặc L0 7330 3E LV (-MY13 100001-599999) 3032E 3036E 3038E 3E LV (D_600000-)(MY14- G_100000-) 3032E

3036E
3038E 3E PY ( H_000001 )
Trem 3A
3028EN
3036EN
3R LV ( 090001 – )
30333R 3038R 3039 _ _ _ _ _ _ _ _ 8450 8560 8570 8630 8640 8650 8760 8770 8850 8870 8960 8970 9100 9120

9200
9220
9230
9300 9320 9330 9400 9420 9430 9520 9530 9620 9630 4WD PIN PREFIX JZ
9430 5D PY ( G_000001 ) 5085E 5100E 5E PY (G_000001) TREM 3A 5210 5E VY (G_000001) TREM 3A 5210 5G 1AT (Engine F4C) T3A European 5100GF 5100GN 5G 1AT (Engine F5A) T3A European 5075GN 50755GL 50755

5075GV
5085GF
5085GL 5085GN 5085GV
5G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 5090M 5100M 5M LV (- E_699999) 5030 5075M 5M LV (000001 – ) T3/S3A 5085M 5095M 5105M 5M LV (000001 – B_399999) T3 5095MH 5105ML

5m LV (000001 – E_699999) IT4 5065M 5M LV
(
C_400001 – E_699999 ) IT4
5100mh
5115ml 5m ( F_200001 – HH800000 ) 5100ML 5M LV ( F_700001 – HH600000 ) _ _ _ _ _
Động cơ 4045gxxxxxx) (Cấp 2) (SN – 859288) 6105M 6125M
6M
L0 (động cơ 4045gxxxxxx)
(Cấp 2) ( SN 859738 – ) 6m L0 (Động cơ 4045uxxxxxx ) (Cấp cuối 4) 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6M L0 (Động cơ 6068gxxxxx) (Sn – Sn – 860503 ) 6155M 6175M 6195M 6M L0 (Động cơ 6068RXXXXXX) (Bậc 4 tạm thời) 6150M 6170M

6m L0 (Động cơ 6068uxxxxxx) (Cấp cuối 4 ) 6155M 6175M 6195M
6MC
RC L0 ( Động cơ 4045rxxxxxx ) Động cơ 4045rxxxxxxx) (cấp độ tạm thời 4 ) 6105R 6115R 6125R 6130R 6R L0 ( động cơ 4045uxxxxxx )

6R L0 ( Động cơ 6068uxxxxxx) ( Cấp cuối 4 )
6145R
6155R
6175R
6195R 6215R 6230R 6250R RW ( 20,001-
) Brazil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8295R
8320R
8345R
8370R
8R BM (100000 – ) Brazil
8270R
8295R
8320R
8345R
8370R
8400R
8R JZ (001001- 052200)
8245R
8270R
YTECHAUTO.NET
8295R
8320R
8345R
8R JZ (052201- 055000)
8285R
8310R
8335R
8R JZ (055001 -)
8295R
8320R
8335R
8345R
8370R
8R RW (000101- 053099)
8225R
8245R
8270R
8295R
8320R 8345R
8R
RW (016001- 090000)
8235R
8260R
8285R
8310R
8335R
8360R
8R RW (090001 -)
8245R
8270R
8295R
8320R
8335R
8345R
8370R
8R RW (115000 -)
8400R
8RT RW (900101- 907100)
8295RT
8320RT
8345RT
8RT RW (902501- 912000)
8310RT
8335RT
8360RT
8RT RW (912001 -)
8320RT
8345RT
8370RT
9R JZ (000101 – 001999)
9410R
9460R
9R JZ (002000 – )
9370R
9420R
9470R
9R RW (000101 – 014999)
9360R
9410R 9460R
9510R
9560R
9560R
9R RW (015000 – )
9370R
9420R
9470R
9520R
9570R
9620R
9RT RW (900101 – 905999)
9460RT
9510RT
9560RT
9RT RW (906000 – )
9470RT
9520RT
9570RT
9RX RW (805000 – )
9420RX
9470RX
9520RX
9570RX
9620RX
Compact Utility
1025R
1050
1070
2320
2520
2720
3005
3025E
3120
3320
3520
3720
4005
4062R
4105
4120
4210
4310
4320
4410
4520 4700
47
! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5E-704 5E-754 5E-804 5E-854 600 604 650 654 700 70

B350
B550
X550
X554
N4 S2 JDA
4035B
5055B
N4 S2 JDIN
3045B
3050B
N4 S2&S3 Trung Quốc
2C-354
3B-484 3B-504 3B-554 N4 S3 Trung Quốc 2C – 300 2C-304 2C – 350 3B-404
3B-404 3B-404 3B-404 3B-404 3B -404 5B-554 5B-654 5B -704 5E-704 5E-754 5E-804 5E-854 Không có 5075GN Tiền tố PIN 1BM – Brazil 5303 5403 5603 5605 5705 6415 6615 7515 Tiền tố PIN BM – Brazil

5303
5403
5603
5605 6415 6615
7515
PIN PREFIX BM hoặc 1BM – BRAZIL 6115J 6150J 6170J PIN PREFIX
PY hoặc 1PY 5036C 5038D 5039D 5041C Ấn Độ 3036D 3036E 4049M 4060M 5050E 5055E 5060E 5065E 5075E Tiền tố PIN 1VY – Ấn Độ 5036C 5039C 5041C 5042C

5042D
5045D
5050D
PIN prefix AT – Italy
5080G
5080GF
5080GH
5080GN
5080GV
5090G
5090GF
5090GH
5090GV
5100G
5100GF
5100GH
5100GV
5215
5215F
5215V
5300
5300N
5300SN
5310
5310N
5310SN
5315
5315F
5315V
5400
5400N
5400SN
5410
5410N
5410SN
5415
5500
5500N
5500SN
5510
5510HC
5510N
5510SN
5515
5515F
5515HC
5515V
5615
5615F
5615V
PIN prefix CQ – Brazil
5403
5600
5603
5605
5700
5705
PIN prefix LV – USA
5083E
5083EN
5093E
5093EN
5101E
5101EN
5105
5205
5210
5220
5225
5300
5300N
5310
5310N
5320
5320N
5325
5325N
5400
5400N
5410
5420
5420N
5425
5425N
5500
5500N
5510
5510N
5520
5520N
5525
5525N
5603
5625
PIN prefix PY or 1PY – India
5042D
5045D
5047D
5050D
5055D
5055E
5065E
5075E
5103
5103E
5103S
5104
5203
5203S
5204
5303
5403
5410
5503
5610
Pin Prefix PX – Monterrey
5425HC
5425OR
5725HC
5725OR
Specialty Tractor
100F
76F
85F
Tier 0 2WD hoặc MFWD – Tiền tố mã PIN P0 60000-100000
6100D
6110D
6125D
Tier 3 2WD or MFWD-PIN prefix P0 60000-100000
6100D
6115D
6130D
Tracks
8100T
8110T
8120T
8200T
8210T
8220T
8230T
8300T
8310T
8320T
8330T
8400T
8410T
8420T
8430T
8520T
9300T
9320T
9400T
9420T
9430T
9520T
9530T
9620T
9630T
Tractor Loader Backhoe
110
YH S2 China
1654
1854
2054
2104
YH S2&S3 JDA&Mông Cổ
6165J
6185J
6205J
6210J
YR S0 JDA
6100B
6110B
YR S2 Trung Quốc
1204
1354
5-750
5-754
5-800
5-804
5-850
5-854
5-900
5-904
5-950
904
YR S3 CIS
6095B
6110B
6135B 5
YR-S3 Trung Quốc
1000
5E-850 5E-
850H 5E -854 5E-904 5E-950 5E-954 6A-1104 6A-1204 6A-1354 6B – 1104 6B-1204 6B -1354 6B-1404 6B-954 6J – 1654 6J – J854 -2054 YR S3 JDA&Mông Cổ 6095B

6110B
6120B
6135B
6140B
6165J
6185J
6205J
6210J
iT4 2WD or MFWD – PIN prefix P0 60000-100000
6105D
6115D
6130D
6140D
iT4 2WD or MFWD PIN Prefix P0 – 050001 – 59999
6105D
6115D
6130D
6140D
Transmission
DF Series
DF180
DF230
DF500
HMD
12700
18000
23000
HS
17000
Sê-ri
1000
12000
2000
30000 hoặc 31000
4000
50000
AG150
AG250
AG8000
AG9000
RC
Utility Vehicle Attachment
Lưỡi trước
66
Xe đa dụng
Gator Diesel
6X4D
Gator Electric
4X2E
Gator H Series
HPX4X2
HPX4X4
Gator H Series Diesel
HPX4X2D
HPX4X4D
Gator H Series Trail
HPX4X4 Trail
Gator Quân sự
M-Gator A2
Gator R Series
RSX 850i
RSX 860i
Gator Robotic
R-Gator
Gator T Series
TH6X4
TS4X2
Gator T Series Diesel
TH6X4D
Gator Turf
TXTurf
Gator X Series
625i
825i
XUV 4×4 Diesel
XUV 4×4 Gas
XUV 550 XUV 550
S4 XUV 560 XUV 560 S4 XUV 590i XUV 590i S4 XUV Trail 4×4 Gas Gator X Series Diesel 855D ProGator Attacher HD300 Sprayer Đĩa làm đất dọc Tiền tố PIN Đĩa 1EK 2623VT Tiền tố PIN 1N0 2623VT Máy gặt đập bánh lốp ( SN F003501-) Bản chính thức Bậc 4 1270G Worksite Pro Attachment 1T0PF453XG0000001 PF45 1T0PF603XG0000001 PF60 Móc 3 điểm Móc 3 điểm Ag Utility Grapple GU60 GU66 GU72 GU78 Chổi góc

BA72
BA84
BA96
Angle-Tatch Chain
AT14
Auger Chain
CA15
CA25
Auger Planetary
PA15
PA30
PA40
Máy xúc đào liên hợp
800
850
900
911
960
BH11
BH7
BH8 BH9
Xe
ôm kiện
AH80
Cầu giáo
AB21
AB31
AB32
AB42
AB43 Cầu
dao
HB100
Sê- ri HB100 II
HB15 Sê-ri HB15 II HB30 HB50 HB50 Dòng II HB60 HB75 HB75 Dòng II

Máy
ủi đất CP12
CP12B
CP12C CP12D
CP16
CP18
CP18C CP18D
CP18
CP18C
CP18D CP24 CP24C CP24D CP30C Máy bào đất CP12C
CP12D CP16 CP18 CP18C CP18D CP24 CP24C CP24D CP30C Máy bào đất CP840D Máy ủi _ _ _ LP78 LP84

Đầu xới
MH60
MH60C
Xô đa năng
MP66
MP66B
MP72
MP72B
MP78
MP78B
MP84 MP84B Nĩa vườn ươm NF44
Chổi gắp BP72 BP72F BP84 BP84F BR60 BR72 BR84 Cào điện PR60 PR72 PR72B PR72S PR84B PR96 PR96B Con lăn cấp độ RL66 RL8RR4 Cào cắt gốc 4 Rotary RR7 82 RR72 RC60B RC60L RC72 RC72B RC72L

RC78
RC78B
RS72
Rotary Tiller
RT52
RT55
RT66
RT73
Scrap Grapple
GS60
GS66
GS72
GS78
GS84
GS88
GT72
GT80
Side Discharge Bucket
SA60
SA72
SD72
SD84
Silage Defacer
AD11
AD7
Snow Blower
SB60
SB60B
SB72
SB72B
SB72H
SB78
SB78B
SB78H
SB84
SB84B
SB84H
Snow Push
SP10
SP10B
SP10C
SP12B
SP8
SP8C
Lưỡi gạt tuyết
BL10
BL10B
BL6
BL6B
BL7
BL7B BL8 BL8B BL9 BL9B BV6 BV8 BV9 Máy đào
rãnh
TR36 TR36B TR36H TR48 TR48B TR48H TR60 TR60B Máy lu rung VR66 VR66B VR66C VR73 VR73B VR73C VR84 VR84B VR84C Máy quay Kemper Hay và Thức ăn gia súc Máy quay hoặc Máy thu hoạch cỏ 460 M4500 Thực hiện Kiểm soát Raven

AMS Raven Accuflow
AMS Raven AutoBoom AMS Raven
SCS 450
AMS Raven SCS 660M
AMS Raven Sidekick
AMS RavenSkick Pro
Waratah Máy gặt đập đầu Máy
cưa thanh H413 H415 Máy xúc XCG Không có 210LC-8B 240LC-8B 330LC-8B

Mong rằng qua bài viết trên ASCOM.VN đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về loại máy đang khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán-đọc chép hộp-eeprom chip cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

Ngoài ra ASCOM.VN còn cung cấp :

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

-Thiết bị đọc roomchip

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.