Kiểm tra ABS cho Bendix EC-60/80 bằng JPRO Diagnostic

Kiểm tra ABS cho Bendix EC-60/80 bằng JPRO Diagnostic

Kiểm tra áp suất túi khí ABS
Kiểm tra áp suất túi khí ABS hiện có trên:
✓ Hệ thống phanh tiên tiến Bendix EC-60
✓ Hệ thống phanh Bendix EC-80 ESP/ESP+
Thử nghiệm này cung cấp các phạm vi áp suất để xác định tình trạng của túi khí máy kéo.
1.Chọn Kiểm tra áp suất túi khí ABS và nhấn Enter hoặc nút Bắt đầu.
2. Hộp thoại kiểm tra sẽ được hiển thị.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (1)

3. Quan sát giá trị dữ liệu Áp suất túi khí và so sánh với phạm vi áp suất chấp nhận được đã chỉ định. Nhấp vào tab Biểu đồ bất kỳ lúc nào để xem biểu đồ các giá trị dữ liệu được theo dõi.
4.Khi hoàn tất, nhấn nút Thoát để quay lại hộp thoại chọn xét nghiệm.

Cấu hình ABS
Thử nghiệm cấu hình ABS được thực hiện trên:
✓Hệ thống phanh Bendix EC-60 và EC-80
Thử nghiệm này cho phép chỉnh sửa các thông số của hệ thống ABS.
1.Chọn Cấu hình ABS và nhấn Enter hoặc nút Bắt đầu.

2. Hộp thoại kiểm tra sẽ được hiển thị.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (2)

3.Chọn giá trị mới trong một hoặc nhiều hàng của lưới. Nhấp vào nút Viết giá trị để gửi các giá trị mới tới xe. Khi quá trình lập trình hoàn tất, các giá trị cột Giá trị hiện tại sẽ được cập nhật và nút Khôi phục
bản gốc
 sẽ được bật.
4.Khi hoàn tất, nhấn nút Thoát để quay lại hộp thoại chọn xét nghiệm.

Thử nghiệm giới hạn động cơ ABS
Thử nghiệm giới hạn động cơ ABS được áp dụng trên:
✓ Hệ thống phanh cao cấp hoặc nâng cao Bendix EC-60
✓ Hệ thống phanh Bendix EC-80 ATC hoặc ESP
Thử nghiệm này kiểm tra xem hệ thống ABS có thể tăng và giảm giới hạn mô-men xoắn trên động cơ đang chạy hay không .
1.Chọn Kiểm tra giới hạn động cơ ABS và nhấn Enter hoặc nút Bắt đầu.

2. Hộp thoại kiểm tra sẽ được hiển thị.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (3)

3.Chọn nút Bắt đầu để bắt đầu kiểm tra. Trạng thái Kiểm tra sẽ hiển thị các lệnh khi chúng được gửi đến động cơ.
Có thể quan sát thấy sự khác biệt về tốc độ động cơ cũng như sự thay đổi về âm thanh động cơ. Nhấp vào tab Biểu đồ bất kỳ lúc nào để xem biểu đồ các giá trị dữ liệu được theo dõi.
4.Chọn nút Dừng để dừng kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào. Quá trình kiểm tra sẽ tự động dừng sau khi thực hiện xong chu kỳ tăng giảm hai lần. Hệ thống phanh sẽ được thiết lập lại khi quá trình kiểm tra kết thúc, bạn có thể quan sát bằng cách nghe thấy tiếng click từ các van điều biến phanh.
5.Khi hoàn tất, nhấn nút Thoát để quay lại hộp thoại chọn xét nghiệm.

Kiểm tra áp suất ABS
Kiểm tra áp suất ABS hiện có trên:
✓ Hệ thống phanh tiên tiến Bendix EC-60
✓ Hệ thống phanh Bendix EC-80 ESP/ESP+ Thử nghiệm
này kiểm tra các giá trị áp suất không khí của hệ thống ABS khi nhấn và nhả bàn đạp phanh.
1.Chọn Kiểm tra giới hạn động cơ ABS và nhấn Enter hoặc nút Bắt đầu.

2. Hộp thoại kiểm tra sẽ được hiển thị.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (4)

3. Quan sát giá trị dữ liệu Áp suất ứng dụng phanh trong khi nhấn và nhả bàn đạp phanh, sau đó so sánh với phạm vi áp suất chấp nhận được đã chỉ định. Nhấp vào tab Biểu đồ bất kỳ lúc nào để xem biểu đồ các giá trị dữ liệu được theo dõi.
4.Nhấp vào nút Thông tin bổ sung sẽ hiển thị thông tin kiểm tra bổ sung. Nhấn OK để đóng cửa sổ này.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (5)

5.Khi hoàn tất, nhấn nút Thoát để quay lại hộp thoại chọn xét nghiệm.

Kiểm tra tự cấu hình ABS Kiểm
tra tự cấu hình ABS có sẵn trên:
✓ Hệ thống phanh EC-60
✓ Hệ thống phanh EC-80 ABS và ATC

Thử nghiệm này thực hiện việc tự cấu hình tự động của ECU ABS dựa trên tất cả các bộ phận và cảm biến được lắp đặt và phát hiện.
1.Chọn Kiểm tra tự cấu hình ABS và nhấn Enter hoặc nút Bắt đầu.
2. Hộp thoại kiểm tra sẽ được hiển thị.

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (6)

3.Nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu quy trình Tự cấu hình, quy trình này sẽ cập nhật cấu hình ECU phanh để phù hợp với các bộ phận và cảm biến ABS hiện được phát hiện. Một cửa sổ xác nhận sẽ hiển thị. Bấm Có để bắt đầu Tự Cấu Hình

Cách thực hiện kiểm tra ABS cho Bendix EC-6080 bằng JPRO Diagnostic (7)

4. Quá trình cấu hình sẽ bắt đầu. Tất cả các điều khiển trên hộp thoại kiểm tra sẽ bị tắt và thanh tiến trình sẽ được hiển thị. Khi cấu hình hoàn tất, thông báo trạng thái thành công sẽ xuất hiện và các điều khiển sẽ được bật.
5.Khi hoàn tất, nhấn nút Thoát để quay lại hộp thoại chọn xét nghiệm

 

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây