Thiết lập kiểm tra và đặt lại bảo dưỡng dầu bằng ODIS cho AUDI Q3 2017

Thiết lập kiểm tra và đặt lại bảo dưỡng dầu bằng ODIS cho AUDI Q3 2017

Quy trình

Kết nối ODIS với cổng obd của xe rồi chạy phần mềm.

Nhấp vào “Start Diagnosis”

 

Chọn đúng các đặc điểm cơ bản của xe, nhấp vào “Adopt”

 

Nhấp vào “Without Job”

 

Nhấp vào “Address”

 

Nhấp vào “Fault Memory list”

 

Nhấp vào “Information Control Unit”

 

Nhấp vào “Done/Continue”

 

Nhấp vào “Done/Continue”

 

Nhấp vào “Done/Continue”

 

Nhấp vào “Special functions”–>”17-Inspection with oil change-10000KM”–>”Perform test”

 

Nhấp vào “Yes”

 

Nhấp vào “Done/Continue”

 

Dịch vụ kiểm tra đã thành công, nhấp vào “Done/Continue”

 

Kiểm tra xong, nhấp vào “Done/Continue”

 

Nhấp vào “Control units”–>”Control unit list”–>”0017 Dash Board “–>”self-diagnosis”

 

Chọn “0017-Dash Board”–>”Adaption”

 

Nhập “sia” for Filter, sau đó nhập “180”

 

Nhấp vào “Yes”

Nhấp vào “0017 Dash Board”–>”Diagnosis”–>”Save”–>”OK”

 

Sau đó lưu, nhấp vào “Data”–>“Stop”–>”Without saving”

 

Chức năng đã sẵn sàng

 

ASCOM.VN hoặc LaunchTech.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây