Máy Chẩn Đoán Đa Năng CRP919 MAX Chẩn Đoán Audi Q7 2008

Máy chẩn đoán đa năng LAUNCH CRP919 MAX chẩn đoán được toàn bộ các hãng xe từ du lịch bình dân, tải nhỏ cho đến các dòng xe sang cao cấp như Mercedes, BMW, Audi… Bài viết dưới đầy hỗ trợ chúng ta cách sử dụng máy chẩn đoán CRP919 Max để chẩn đoán toàn bộ hệ thống trên xe AUdi Q7 2008

Hướng dẫn sử dụng máy chẩn đoán đa năng CRP919 MAX chẩn đoán Audi Q7 2008

B1: Chọn vào Audi

B2: Chọn Health Report để chẩn đoán toàn bộ hệ thống trên xe.

Ngoài ra chúng ta có thể chọn một số chức năng chẩn đoán cơ bản khác:

  • System Scan – Để kiểm tra các hộp đang có sẵn trên xe
  • System Selection – Để chọn riêng từng hộp cần chẩn đoán
  • Special Funtion – Cài đặt reset các hệ thống khi thay thế phụ tùng

B3: Máy chẩn đoán sẽ quét toàn bộ hệ thống trên Audi Q7 2008

may-chan-doan-da-nang-crp919-max-chan-doan-audi-q7-2008

Máy chẩn đoán đa năng LAUNCH CRP919 Max có hỗ trợ sử dụng tiếng Việt trong quá trình chẩn đoán. Cài đặt hơn 32 chức năng reset đặc biệt bao gồm reset bảo dưỡng, reset họng ga, reset thước lái…

Bài viết liên quan: