Máy Chẩn Đoán Đa Năng Pilot TPMS

4.000.000 

Máy Chẩn Đoán Đa Năng Pilot TPMS  là một công cụ chẩn đoán chuyên nghiệp tích hợp các chức năng chẩn đoán cơ bản của xe Ô TÔ, các chức năng đặc biệt phổ biến và kích hoạt, đọc, học và lập trình cảm biến TPMS.