Máy chẩn đoán Lexia 3 PP2000 Peugoet Citroen

1.600.000 

Máy chẩn đoán Lexia 3 P2000 Peugoet Citroen là thiết bị chẩn đoán dành cho dòng xe Peugoet Citroen trên thị trường. Hỗ trợ kiểm tra, đọc và xóa lỗi các hệ thống trên xe thông qua chuẩn giao tiếp OBD2.

bao gồm cả phần mềm