Máy chẩn đoán Thinkcar Mucar BT200

5.000.000 

Máy chẩn đoán Thinkcar Mucar BT200 là máy chẩn đoán lỗi ô tô dùng trên điện thoại thông qua Bluetooth khi cắm thiết bị vào cổng OBD 2 .

Máy chẩn đoán đa năng bao gồm tự động nhận thông tin xe;

Đọc-Xoá lỗi các hệ thống;

Đọc dữ liệu động;

Các chức năng đặc biệt

Miễn phí UPDATE 2 năm