Máy chẩn đoán VNCI MF J2534 (Ford & Mazda V127)

3.500.000 

Máy chẩn đoán VNCI MF J2534 mới nhất (2022)  cho Ford & Mazda, thay thế SVCI J2534 cũ,

Hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu và cài đặt các hộp điều khiển trên xe, hỗ trợ IDS V127 mới nhất, chất lượng ổn định.

Gói TK: 3tr5

Gói TC: 5tr9