Máy đọc lỗi ô tô LAUNCH CRE-903

2.500.000 

Máy đọc lỗi LAUNCH Creader Elite 903 là một máy quét chẩn đoán ô tô linh hoạt. Hoạt động với 3 trên hơn 100 thương hiệu xe hơi như BMW, GM, Audi, Holden (Úc), VW, v.v.

  • Hỗ trợ chẩn đoán toàn hệ thống.
  • Đọc và xóa lỗi.
  • Xem Live Data (4 kênh).
  • Active test.
  • Coding ECU.
  • Quét số VIN tự động.