Nissan NERS để Programming & Reprogramming ECU

Nissan NERS để Programming & Reprogramming ECU

ECU

 

Programming

1.Người dùng chọn thiết bị truyền qua và chuyển sang màn hình “Functionality selection”.

2.Chọn chức năng là “Programming”.

3. Tên họ ECU được hỗ trợ được hiển thị.

4.Sau khi chọn họ ECU – màn hình chọn số bộ phận sẽ hiển thị với thông tin sau.

5. Một lưới sẽ được hiển thị có chứa danh sách các số bộ phận.

  • Số bộ phận sau khi lập trình lại sẽ được hiển thị theo số bộ phận đã chọn trong lưới.
  • Tên tệp lập trình lại sẽ được hiển thị theo số phần đã chọn trong lưới.
  • Kích thước của tập tin lập trình lại sẽ được hiển thị.
  • Số bộ phận cấu hình sẽ được hiển thị nếu cấu hình tự động được hỗ trợ cho số bộ phận đã chọn.

6.Sau khi chọn số bộ phận – Màn hình Thông tin số bộ phận được hiển thị.

7.Khi nhấp vào “Start”.

a.Đối với xe Q30/Qx30 & ECU NISSAN UDS:

i.Một hộp chỉnh sửa được hiển thị để người dùng nhập số VIN 17 chữ số.

ii.Sau khi nhập số VIN, người dùng sẽ được chuyển đến ứng dụng Trình duyệt Web để Xác thực.

iii.Lập trình ECU bắt đầu sau khi Xác thực thành công.

b.Đối với ECU của Cummins UDS, DDL2 ECM & Daimler: Lập trình ECU bắt đầu khi nhấp vào “Bắt đầu”.

c.Đối với các loại xe khác:- 10 –

i.Người dùng sẽ được chuyển đến ứng dụng Trình duyệt web để Xác thực.

ii.Lập trình ECU bắt đầu sau khi Xác thực thành công.

8.Sau khi hoàn thành lập trình VẬN HÀNH TẮT-BẬT ĐÁNH GIÁ sẽ hiển thị.

9.Khi chọn OK, màn hình Hoàn tất lập trình được hiển thị và thông tin nhật ký công việc cấu hình được lưu nếu áp dụng cấu hình tự động ECU.

 

Reprogramming

Các bước sau phải được thực hiện để thực hiện Lập trình lại:

1.Người dùng chọn thiết bị truyền qua và chuyển sang màn hình “Functionality selection”.

2.Chọn chức năng là “Reprogramming”.

3. Tên họ ECU được hỗ trợ được hiển thị.

4.Sau khi chọn họ ECU – màn hình chọn số bộ phận sẽ hiển thị với thông tin sau.

5. Một lưới sẽ được hiển thị có chứa danh sách các số bộ phận.

  • Một lưới sẽ được hiển thị có chứa danh sách các số bộ phận.
  • Số bộ phận sau khi lập trình lại sẽ được hiển thị theo số bộ phận đã chọn trong lưới.
  • Tên tệp lập trình lại sẽ được hiển thị theo số phần đã chọn trong lưới.
  • Kích thước của tập tin lập trình lại sẽ được hiển thị.
  • Số bộ phận cấu hình sẽ được hiển thị nếu cấu hình tự động được hỗ trợ cho số bộ phận đã chọn.

6.Sau khi chọn số bộ phận – Màn hình Thông tin số bộ phận được hiển thị.

7.Khi nhấp vào “Start”.

a.Đối với xe Q30/Qx30 & ECU NISSAN UDS:

i.Một hộp chỉnh sửa được hiển thị để người dùng nhập số VIN 17 chữ số.

ii.Sau khi nhập số VIN, người dùng sẽ được chuyển đến ứng dụng Trình duyệt Web để Xác thực.

iii.Lập trình ECU bắt đầu sau khi xác thực thành công

b.Đối với ECU của Cummins UDS, DDL2 ECM & Daimler: Lập trình ECU bắt đầu khi nhấp vào “Bắt đầu”.

c.Đối với các loại xe khác:

i.Người dùng sẽ được chuyển đến ứng dụng Trình duyệt web để Xác thực.

ii.Lập trình ECU bắt đầu sau khi Xác thực thành công.

8.Sau khi hoàn thành lập trình lại cửa sổ bật lên HOẠT ĐỘNG TẮT-BẬT ĐÁNH GIÁ được hiển thị.

9.Khi chọn OK, màn hình Hoàn thành lập trình lại được hiển thị và thông tin nhật ký công việc cấu hình được lưu nếu áp dụng cấu hình tự động ECU.

 

 

 

Mong rằng qua bài viết trên Ascom.vn đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về Nissan NERS để Programming & Reprogramming ECU. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây