Phần mềm chẩn đoán Mitsubishi MUT-III SE

1.500.000 

MUT-3 MUT-III là chương trình chẩn đoán đặc biệt dành cho xe Mitsubishi. Chương trình Mitsubishi MUT III thế hệ mới nhất , thay thế Mitsubishi MUT II. Điều này là do sự ra đời của các công nghệ mới trong ô tô điện tử Mitsubishi, chẳng hạn như CAN bus .