Phần Mềm Chuẩn Đoán Techtream 12.020.024 cho Toyota/Lexus

+ Phần mềm chần đoán chuyên hãng cho Toyota/Lexus Link
+ Máy chẩn đoán  Mongoose Toyota/Lexus
+ Driver Mongoose :
32 bit
64 bit

Video hướng dẫn cài đặt: