Phần Mềm Ford Diagnostic & Repair System (FDRS) 40.4.1

3.000.000 

Ford Diagnostic & Repair System (FDRS) là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng thế hệ tiếp theo Ford IDS. FDRS có giao diện thân thiện với người sử dụng, cung cấp nhiều công cụ chẩn đoán hơn Ford IDS. Một số model xe mới bắt buộc dùng phần mềm Ford IDS để chẩn đoán.

*Đã bao gồm IDS or FJDS