Phần Mềm Ktag

Phần mềm Ktag

– Là phần chuyên dùng của Ktag để đọc hộp động cơ

Thiết bị đọc hộp ECU

– Link phần mềm:

+ Video hướng dẫn cài đặt phần mềm: