2,100,000

Máy chẩn đoán VAS 5054 là thiết bị chẩn đoán chuyên hãng dòng cho các dòng xe của tập đoàn VAG bao gồm: AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY... Với phiên bản Full Chip VAS 5054A giúp người thợ kỹ thuật chẩn đoán, khắc phục lỗi, cài đặt, lập trình tất cả hệ thống điều khiển với độ chính xác cao nhất và hiệu quả nhất.

Tags: , , , , , .
8,900,000

Máy chẩn đoán chuyên hãng Porsche - VAS 6154 Dòng Xe Hỗ Trợ : PORSCHE, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY...

Tags: , , , .
4,490,000

Giống với VAS 5054A, HEX-V2 là thiết bị chẩn đoán chuyên hãng cho các dòng thuộc VAG Group: AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY.... Hỗ trợ chẩn đoán lỗi nhanh chóng và đặc biệt có hỗ trợ coding một cách nhanh chóng.

Tags: , , , , , .