9,190,000

- Máy chẩn  đoán MB STAR C4 là thiết bị máy chẩn đoán dành cho các dòng xe Mercedes-Benz. - Phần mềm Xentry Diagnosis 03/201.

Tags: , , , , , , , .
11,500,000

DOIP là chuẩn đọc lỗi mới dành cho các xe đời cao của Mercedes. Tính năng này được tích hợp trên MB STAR C4 để hỗ trợ anh/em có thể chạy đầu DVD trên các xe đời cao 1 cách dễ dàng. Có thể update firmware một cách dễ dàng mà không cần phải thêm nguồn cung cấp bên ngoài.

Tags: , , .
9,490,000

– Máy chẩn đoán MB STAR C5 là thiết bị máy chẩn đoán dành cho các dòng xe Mercedes-Benz. – Phần mềm Xentry Diagnosis 12/2019.

Tags: , , , .
11,500,000

– Máy chẩn đoán MB STAR C5 là thiết bị máy chẩn đoán dành cho các dòng xe Mercedes-Benz. – Phần mềm Xentry Diagnosis 9/2020 (Vui lòng liên hệ để biết giá phần mềm)

Tags: , , , .