Mã SP: BMW31 1B45
Loại chìa: Keyless Go
Số nút: 4 nút
Đời xe: 2013 - 2018

Tags: , .

Mã SP: AUD02 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút: 3 nút
Tần số: 433mhz
Đời xe: 2008-2017

Tags: , .

Mã SP:  BMW59 2B38 
Loại chìa: Remote
Số nút: 3 nút
Tần số:  868mhz
Đời xe: E46

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  TOY02 2B43
Loại chìa: Board Remote
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: Camry 06/2006-10/2011

Tags: , , , , , .

Mã SP:  TOY03 2B40
Loại chìa: Board Remote
Số nút:  4 nút.
Tần số:  314.2 mhz
Đời xe: 2007 2008 2009 2010 (USA)

Tags: , , , , , .

Mã SP:  TOY05 2B43
Loại chìa: Board Remote
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , .

Mã SP:  TOY36 2B30
Loại chìa: Board Remote
Số nút:  4 nút.
Tần số:  304 mhz
Đời xe: ...

Tags: , , , , , .

Mã SP:  ACU02 5B
Loại chìa: Remote
Số nút:   ...
Tần số:  ...
Đời xe:

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  ACU03 5B
Loại chìa: Remote
Số nút:   ....
Tần số:  ...
Đời xe:  các dòng Acura đời thấp

Tags: , , , , , .

Mã SP:  ACU06 2A30
Loại chìa: Remote
Số nút:   3 nút
Tần số:  315mhz
Đời xe: Acura TL 2007-2014; Acura TSX 2009-2014, Acura MDX 2008-2013, Acura RDX 2007-2013, Acura ZDX 2010-2013

Tags: , , , , , , , .