Mã SP:  BMW10 2B35 Loại chìa: Remote Số nút: 3 nút Tần số:  315mhz Đời xe: BMW 3-Series (2006-2011), BMW 5-Series (2004-2011)

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  BMW56 1B44 Loại chìa: Keyless Go Số nút: 4 nút Tần số:  433mhz Đời xe: BMW 7-Series (2009-2016), BMW 5-Series (2012-2016), BMW 3-Series (2013-2016)

Tags: , , , , , , , , .

Mã SP:  BMW08 1A45 Loại chìa: Keyless Go Số nút: 4 nút Tần số:  315mhz Đời xe: BMW 7-Series (2009-2016), BMW 5-Series (2012-2016), BMW 3-Series (2013-2016)

Tags: , , , , , , , , .