Mã SP:  CHE20 2B23
Loại chìa: Remote
Số nút:  2 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: Chvrolet Aveo

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  CHE18 2B23​
Loại chìa: Remote
Số nút:  2 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: Cruze, Camaro, Equinox, Malibu, Sonic, Spark, Volt

Tags: , , , , , , , , .

Mã SP:  CHE13 5B
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  0
Tần số:  ... mhz
Đời xe:

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  CHE14 5B​
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  0
Tần số:  ... mhz
Đời xe:

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  CHE15 5B​
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  0
Tần số:  ... mhz
Đời xe: Chevrolet đời cũ

Tags: , , , , , , .