Mã SP:  CHR07 2B45 
Loại chìa: Remote
Số nút:  4 nút 
Tần số:  315mhz
Đời xe: Chrysler 300, Chrysler 300C, Chrysler 300S, Chrysler 300C, Chrysler 300 Limited

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  CHR06 2B43
Loại chìa: Remote
Số nút:  4 -5 nút 
Tần số:  433mhz
Đời xe: Chrysler 300, Chrysler 300C, Chrysler 300S, Chrysler 300C, Chrysler 300 Limited

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  CHR05 6B4 
Loại chìa: Vỏ
Số nút:  4 -5 nút 
Tần số:  ...
Đời xe: Chrysler 300, Chrysler 300C, Chrysler 300S, Chrysler 300C, Chrysler 300 Limited

Tags: , , , , .