Mã SP:  HYU06 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2008-2012

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HUY04 2B33
Loại chìa: Remote
Số nút:  3 nút
Tần số:  433 mhz Đời xe: 2008 - 2012

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU12 1B33
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  3 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2012 - 2014

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU02 1B43
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2012-2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU16 2B33
Loại chìa: Remote chìa gập
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2008-2012

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU03 1B33​
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2014-2018

Tags: , , , , , , .

Mã SP:   HYU01 1B33
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2012-2016

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU14 5B
Loại chìa: chìa từ
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: 2008

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU15 5B
Loại chìa: chìa từ
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  HYU05 1B33
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2012 - 2014

Tags: , , , , , , .