Mã SP: KIA01 1B33
Loại chìa: Keyless Go
Số nút: 3 nút
Tần số:  433 mhz
Đời xe: 2015

Tags: , , , , , , , .

Mã SP:  KIA09 1B33
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  3 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , , , .

Mã SP:  KIA10 1B43
Loại chìa: Keyless Go
Số nút:  4 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , , , .

Mã SP:  KIA06 2A10
Loại chìa: chìa khóa từ
Số nút:
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ...

Tags: , , , , , .

Mã SP:  KIA08 2A53
Loại chìa: Remote
Số nút:  5 nút.
Tần số:  433 mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , , .

Mã SP:  KIA07 5B
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , .

Mã SP: KIA02 6B3
Loại chìa: Vỏ Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , .

Mã SP:  KIA05 6B3​
Loại chìa: Vỏ Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , .