Mã SP: KIA02 6B3 Loại chìa: Vỏ Remote Số nút:  3 nút. Tần số:  ... mhz Đời xe: ..

Tags: , , .

Mã SP:  KIA05 6B3​ Loại chìa: Vỏ Remote Số nút:  3 nút. Tần số:  ... mhz Đời xe: ..

Tags: , , .