Mã SP:  KIA07 5B
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , .

Mã SP: KIA02 6B3
Loại chìa: Vỏ Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , .

Mã SP:  KIA05 6B3​
Loại chìa: Vỏ Remote
Số nút:  3 nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , .