Mã SP:  LEX05 2B30
Loại chìa: Remote
Số nút: 3 nút
Tần số:  314.2 mhz
Đời xe: 1999 - 2005

Tags: , , , , , , , , .

Mã SP:  LEX02 2B30
Loại chìa: Remote
Số nút: 3 nút
Tần số:  314.2 mhz
Đời xe: 1999 - 2003

Tags: , , , , , , , , .