Part Number: 7412610, 7384722, 7367747, 7343935, 7314798, 7388490 Dùng cho các dòng xe: BMW F30 BMW (2013-2016) X5 F15/ X5M F85 BMW (2013-2016) X6 F16/ X6M F86 BMW (2013 - 2015) 3 Series 320i 330i 325i  F31/F31LCI BMW (2012 - 2018) 4 Series F36

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , .