Mã SP:  BMW10 2B35
Loại chìa: Remote
Số nút: 3 nút
Tần số:  315mhz
Đời xe: BMW 3-Series (2006-2011), BMW 5-Series (2004-2011)

Tags: , , , , , , .

Mã SP:  BMW45 1A44
Loại chìa: Keyless Go
Số nút: 4 nút
Tần số:  433mhz
Đời xe: BMW 7-Series (2009-2016), BMW 5-Series (2012-2016), BMW 3-Series (2013-2016)

Tags: , , , , , , , , .