Mã SP:  KIA07 5B
Loại chìa: Chìa từ
Số nút:  ... nút.
Tần số:  ... mhz
Đời xe: ..

Tags: , , , , .