Chip ô tô M35160DW dùng để thay thế họ chip eeprom ST: 35080xxx,35160xx, 080D0xx, 160D0xx,...

Tags: , , .