Mã SP:  MER037 6B3
Loại chìa: Vỏ
Số nút: 3 nút
Vỏ độ cho chìa khóa 3 nút đời thấp MER08 6B3

Tags: , , .