Máy AT 200 Lập Trình Và Đọc ISN Của OBD Bằng mss90

12,390,000

A-200 hỗ trợ đọc, ghi và sao chép dữ liệu BMW ECU dưới dạng MSV90 MSD85 MSD87 N2055 B38 B48.

Danh sách các quỹ được hỗ trợ: MSV90, MSVD85, MSVD85.1, MSVD85.2, mswd87, MSVD87.2, N55, N20

Sẽ thêm B48, MB271, VAG W06J sau

Tương thích với các chức năng IMMO của BMW, đọc mã BMW ISN OBD.

Bản gốc từ CGDI, cập nhật miễn phí trực tuyến

Liên hệ : 0911.560.560 - 0909.880.768 để được tư vấn.