Sử dụng chức năng Inspection Menu trên HINO DX3

Sử dụng chức năng Inspection Menu trên HINO DX3

1.Chọn Menu Kiểm tra trên màn hình lựa chọn Hệ thống.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (1)

2.Khi bạn chọn một hệ thống, danh sách các mục Menu Kiểm tra được thiết lập cho hệ thống sẽ được hiển thị.

Trong một số hệ thống, các mục Cài đặt/Học tập cũng được hiển thị.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (2)

3.Chọn mục Menu Kiểm tra mà bạn muốn thực hiện, nhấp đúp vào mục đó hoặc nhấp hoặc nhấn nút [OK].

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (3)

4.Nhấp hoặc nhấn nút [Bắt đầu kiểm tra] để bắt đầu kiểm tra.
Thực hiện kiểm tra theo Giải thích và Thận trọng.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (4)

5.Nhấp hoặc nhấn nút [Kết thúc kiểm tra] để thoát khỏi quá trình kiểm tra.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (5)

6.Nhấp hoặc nhấn nút [Quay lại] để quay lại danh sách các mục trong Menu Kiểm tra.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (6)

 

Cài đặt/Tìm hiểu
1.Chọn Menu Kiểm tra trên màn hình chọn Hệ thống.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (7)

2.Chọn hệ thống để hiển thị danh sách các mục menu Cài đặt/Học tập đã được đặt trong hệ thống.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (8)

3.Chọn mục Menu Cài đặt/Học tập mà bạn muốn thực hiện, nhấp đúp vào mục đó hoặc nhấp hoặc nhấn nút [OK].

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (9)

4.Nhấp hoặc nhấn nút [Bắt đầu] để bắt đầu Cài đặt/Học tập.
Thực hiện kiểm tra theo Giải thích và Thận trọng.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (10)

5.Nhấp hoặc nhấn nút [Đóng] để thoát khỏi Cài đặt/Học tập.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (11)

6.Nhấp hoặc nhấn nút [Quay lại] để quay lại danh sách
các mục menu Cài đặt/Học tập đã được đặt trong hệ thống.

Cách sử dụng chức năng Menu kiểm tra HINO DX3 (12)

 

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây