Thiết bị giả lập cảm biến Launch Sensor Box S2

5.000.000 

Thiết bị giả lập cảm biến Launch Sensor Box S2 là thiết bị  giả lập tính hiệu cảm biến trên xe. Giúp kiểm tra xe một cách nhanh chóng ( sử dụng cho Launch PAD V )