Thiết bị sửa chữa Odometer và reset túi khí – Iprog+ (Russia version)

9.500.000 

Thiết bị sửa chữa Odometer và reset túi khí – Iprog+ (Russia version) là Thiết Bị hỗ trợ Reset Túi Khí Và Sửa Chữa Odometer, đổi S/N, phiên bản phần mềm mới nhất 8.0

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn