Vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT

Vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT

Giá trị tham số không hợp lệ

Nếu có bất kỳ giá trị tham số không hợp lệ nào, chúng sẽ được hiển thị trong Tech Tool và nút Tham số không hợp lệ sẽ được bật trong thao tác Parameter Programming.

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (1)

Nút này mở cửa sổ Tham số không hợp lệ:

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (2)

Có hai loại thông số không hợp lệ:

  • Không nhất quán

◦ Một tham số có thể xuất hiện trong nhiều thiết bị điều khiển cùng một lúc. Trong những trường hợp này, giá trị tham số phải giống nhau trên tất cả các thiết bị điều khiển hiện có. Nếu giá trị tham số không khớp, nó được coi là giá trị không nhất quán.

  • Ngoài phạm vi

◦ Mỗi tham số có định nghĩa riêng về phạm vi hợp lệ. Đây có thể là giá trị cố định hoặc giá trị dựa trên các tham số khác. Nếu giá trị hiện tại không nằm trong phạm vi hợp lệ, nó được coi là giá trị nằm ngoài phạm vi.

 

Volvo PTT Giá trị tham số không hợp lệ Lý do xảy ra:

Sửa các tham số không hợp lệ

Các vấn đề về tham số không hợp lệ trong thao tác Lập trình tham số có thể xảy ra vì một số lý do khác nhau, ví dụ:

  • Lập trình chiến dịch hoặc bất kỳ loại lập trình phần mềm nào khác bị lỗi một phần hoặc tình cờ có cấu hình xấu.
  • Bộ điều khiển bị thiếu hoặc bị lỗi đã được thay thế bằng một bộ điều khiển trống.

Sự cố không thể do người dùng trực tiếp gây ra khi cập nhật tham số trong thao tác Lập trình tham số.

Để sửa các thông số không hợp lệ, chỉ cần nhập một giá trị hợp lệ cho các thông số không nhất quán hoặc nằm ngoài phạm vi.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi lập trình các giá trị.

 

Giới hạn tham số

Cập nhật một số hoặc tất cả các tham số sẽ không được phép trong một số trường hợp:

Chênh lệch ID khung gầm

Tất cả các thiết bị điều khiển phải có cùng Chassis ID. Trong trường hợp ID khung của một thiết bị điều khiển không khớp với các thiết bị khác, sẽ có sự khác biệt ID khung. Nếu có bất kỳ sự phân kỳ ID khung gầm nào, các thay đổi sẽ không được phép trên bất kỳ tham số nào.

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (3)

Xác minh thông tin phân kỳ ID khung gầm trong phần Trạng thái sản phẩm trên trang ban đầu của Tech Tool.

 

Phần mềm thiết bị điều khiển không khớp

Phần mềm không khớp xảy ra khi số bộ phận phần mềm đọc ra từ sản phẩm không khớp với số bộ phận phần mềm được lưu trữ trong Hệ thống Trung tâm.

Nếu có bất kỳ phần mềm nào của bộ điều khiển không khớp, các thay đổi sẽ không được phép trên bất kỳ thông số nào

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (4)

Xác minh trạng thái thiết bị điều khiển bằng cách truy cập Thông tin Thiết bị Điều khiển trong phần Trạng thái Sản phẩm trên trang ban đầu của Tech Tool. Chạy Vận hành thiết bị điều khiển chương trình để cập nhật thiết bị điều khiển bằng phần mềm mới nhất.

 

Dữ liệu đơn vị điều khiển không khớp

Sự không khớp phần cứng của thiết bị điều khiển xảy ra khi số bộ phận phần cứng được đọc từ sản phẩm không khớp với số bộ phận phần cứng được lưu trữ trong Hệ thống trung tâm. Điều này cũng có thể xảy ra nếu có một thiết bị điều khiển mới trong sản phẩm chưa được đăng ký trong Hệ thống Trung tâm.

Nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào về phần cứng của thiết bị điều khiển, các thay đổi sẽ không được phép đối với các tham số từ thiết bị điều khiển bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (5)

Xác minh trạng thái thiết bị điều khiển bằng cách truy cập Thông tin Thiết bị Điều khiển trong phần Trạng thái Sản phẩm trên tab Sản phẩm của Tech Tool.

 

Dữ liệu thiết bị điều khiển không khớp hoặc phần mềm bị khóa

Hạn chế này áp dụng cho các thiết bị điều khiển bị thiếu trong sản phẩm hoặc các thiết bị điều khiển bị khóa phần mềm.

Hướng dẫn vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT (6)

Một thiết bị điều khiển được liệt kê là bị thiếu nếu nó được tìm thấy trong dữ liệu Hệ thống Trung tâm, nhưng không có trong sản phẩm. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp thiết bị điều khiển bị ngắt kết nối hoặc phát sinh sự cố và cần được thay thế.

 

Mong rằng qua bài viết trên Ascom.vn đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về Vận hành giá trị tham số không hợp lệ của Volvo PTT. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây