Bảng mục tiêu căn chỉnh bộ mô phỏng hiệu ứng tần số của sóng cho radar hệ thống trợ lái ADAS Doppler Simulator Radar

Bảng mục tiêu này giúp hiệu chỉnh và đánh giá bộ mô phỏng hiệu ứng tần số của sóng cho radar trong môi trường kiểm soát để đảm bảo rằng nó hoạt động chính xác trong các tình huống thực tế. Bảng mục tiêu này được dùng trên các thiết bị căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…