Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo lệch làn đường DAIHATSU LAM01-30

Bảng mục tiêu dùng để căn chỉnh hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDW dòng xe Daihatsu trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…