Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh Radar hệ thống ga thông minh, cảnh báo va chạm trước AUDI LAC05-06

Bảng mục tiêu Audi Lidar Radar dùng để căn chỉnh radar phát hiện ánh sáng và phạm vi được dùng trên các thiết bị căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…