Bể xúc siêu âm kim phun DAEQUIP USC200

7.500.000 

Bể siêu âm kim phun DAEQUIP USC200 với khả năng làm sạch bụi than, các chất dơ dám trong kim phun, bét phun. Với các trường hợp kim phun bị nghẹt đái…Qúa trình xúc rửa bằng cơ khí và dung dịch bình thường khó thể nào mà làm sạch. Với sóng siêu âm, các phân tử sẽ bị phá hủy, làm nhỏ các chất dơ, làm cho kim phun không còn bị nghẹt.

  1. Metal: Chức năng vệ sinh chi tiết kim loại.
  2. Nonmetal: Chức năng vệ sinh các chi tiết phi kim loại
  3. Injector: Chức năng vệ sinh kim phun
  4. Fuel pump: Chức năng vệ sinh bơm
  5. Heavy: Chức năng vệ sinh nặng
  6. Custom: Điều chỉnh thời gian vệ sinh và nhiệt độ làm việc.