Bộ cân cam Ford Rotunda 5.4L 4.6L 3V

950.000 

Mã SP: AS1778

Hỗ trợ: Lincoln Mercury 2005-2014 vehicles with 5.4L/4.6L 3V engines; Navigator, Ford Mustang, F-150, Super Duty, F-250/350/450/550, Explorer, Mountaineer, Sport Trac, Expedition

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn