Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Bài viết sẽ hướng dẫn anh em cách ngắt xylanh bất kì động cơ bất kì bằng máy chẩn đoán chuyên tải Launch X431 PRO3 HD, để phục vụ cho công việc sửa chữa động cơ.

Chức năng ngắt xylanh động cơ dùng để làm gì?

Hiểu một cách đơn giản ngắt xylanh là tắt hoạt động của một xylanh nào đó trong động cơ. Công dụng của nó được dùng trong quá trình sửa chữa, chẩn đoán xem xylanh nào đang bị chết (không hoạt động).

Nguyên lý chẩn đoán như sau: nếu có 1 xyalnh nào đó đang bị chết và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra vị trí của xylanh đó. Ta sẽ ngắt lần lượt các xylanh, nếu xylanh bị ngắt còn hoạt đông (còn sống) thì momen động cơ sẽ bị giảm. Còn nếu xylanh bị ngắt là xylanh bị chết thì momen xoắn của động cơ sẽ không thay đổi.

Các bước thực hiện ngắt xylanh động cơ bằng máy chẩn đoán chuyên tải Launch X431 PRO3 HD

Chức năng ngắt xylanh động cơ (cylinder deactivation compression) nằm trong mục Service function trên máy Launch X431PRO3 HD.

(Service Function là một tập hợp các thao tác thực hiện nhanh các chức năng kích hoạt, điều chỉnh, hiệu chỉnh như tái tạo DPF, ghi mã kim phun, điều chỉnh tốc độ cầm chừng, điều chỉnh tốc độ tối đa, reset nhanh các chức năng dịch vụ,…..)

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Sau đây là các bước thưc hiện ngắt xylanh động cơ trên xe đầu kéo Mercedes Benz Actros

Đầu tiên ta kết nối thiết bị VCI với cổng OBDII trên xe

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Tại màn hình phần mềm chẩn đoán, ta chọn mục Service Function --> chọn chức năng Cylinder deactivation compression

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Chọn hãng Mercedes-Benz

 

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HDCác bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HDCác bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HDCác bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

 

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

Các bước ngắt xylanh động cơ bằng Launch X431 PRO3 HD

 

Xem video hướng dẫn cụ thể: tại đây

Xem thêm máy đọc lỗi chuyên cho xe tải, máy công trình Launch X431 PRO3 HD: tại đây