Cách sử dụng Autel MD808 Pro Manage BMW Battery

Autel MaxiDiag MD808 Pro  hỗ trợ Kiểm tra hệ thống ắc quy, bao gồm: đánh giá trạng thái sạc ắc quy, theo dõi dòng điện gần mạch, đăng ký thay thế ắc quy, kích hoạt trạng thái nghỉ của xe và sạc ắc quy qua ổ cắm chẩn đoán. Và bài đăng này hiển thị hướng dẫn cách sử dụng Autel MD808 để thực hiện các chức năng nêu trên.

 

Ở đây lấy BMW làm ví dụ:

Chọn biểu tượng BMS trên màn hình Dịch vụ , chọn BMW từ màn hình chế tạo xe và chọn đúng mẫu xe để vào menu Nguồn điện (Pin) .

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (1)

Chọn tùy chọn Pin từ màn hình trước, màn hình tiếp theo hiển thị như bên dưới.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (2)

Phần 1. Đánh giá trạng thái sạc pin

Phần 2. Theo dõi dòng điện đóng mạch

Phần 3. Đăng ký thay pin

Phần 4. Kích hoạt trạng thái nghỉ của xe

Phần 5. Sạc pin qua ổ chẩn đoán

Phần 6. Pin phụ

 

Đánh giá tình trạng sạc pin

Chức năng này được sử dụng để đọc dữ liệu đo được từ hệ thống quản lý năng lượng, xác định trạng thái sạc pin và hiển thị biểu đồ trạng thái sạc pin.

Chọn Đánh giá trạng thái sạc pin trong menu Pin.

Một màn hình hiển thị như bên dưới:

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (3)

Để hiển thị trạng thái sạc pin trong 5 ngày qua:

Nhấn OK để mở màn hình tiếp theo, chọn [1] để xem trạng thái sạc pin trong 5 ngày qua. Hoặc nhấn OK để thoát.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (4)

Đọc kỹ thông tin trên màn hình và nhấn OK để tiếp tục.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (5)

Kiểm tra trạng thái sạc pin đã xác định và nhấn OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (6)

 

Để hiển thị biểu đồ trạng thái sạc pin:

Nhấn [2] để hiển thị biểu đồ trạng thái sạc pin.

Đọc kỹ thông báo trên màn hình và nhấn nút OK để tiếp tục.

Kiểm tra biểu đồ trạng thái sạc pin và nhấn nút OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống ắc quy BMW (7)

 

Đăng ký thay pin

Tùy chọn này cho phép hiển thị số dặm của lần thay pin cuối cùng, đăng ký thay thế pin sau khi thay pin mới và thông báo cho hệ thống quản lý năng lượng rằng pin mới đã được lắp vào xe.

Nếu việc thay pin không được đăng ký, hệ thống quản lý năng lượng sẽ không hoạt động bình thường, điều này có thể không cung cấp đủ năng lượng sạc cho pin để vận hành ô tô và hạn chế chức năng của từng người tiêu dùng điện.

 

Để hiển thị lịch sử pin:

Chọn Đăng ký thay pin trong menu Pin .

Làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhấn [1] để hiển thị lịch sử pin.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (8)

Đọc kỹ thông tin trên màn hình và nhấn OK để tiếp tục.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (9)

Kiểm tra dung lượng pin và thông tin thay thế pin trên màn hình.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (10)

Nhấn [1] để quay lại màn hình lựa chọn hoặc nhấn [2] để kết thúc chức năng dịch vụ.

Để đăng ký thay thế pin:

Nhấn [2] để tiếp tục.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (11)

Nhấn các nút chức năng tương ứng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện các chức năng đăng ký mong muốn.

 

Đóng mạch hiện tại

Dòng điện gần mạch phải luôn được đo nếu nghi ngờ mức tiêu thụ dòng điện tăng. Pin sẽ xả với tốc độ tương đối nhanh ngay cả khi tốc độ tiêu thụ hiện tại cao hơn bình thường một chút.

 

Đánh giá giám sát dòng điện mạch kín

Sử dụng nút cuộn LÊN/XUỐNG để chọn tùy chọn Dòng điện gần mạch từ menu Nguồn điện (Pin) và nhấn nút OK  .

Chọn nút Đánh giá giám sát dòng điện gần mạch để hiển thị 24 giá trị dòng điện gần mạch gần nhất.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (12)

Sử dụng nút cuộn LÊN/XUỐNG để đọc thông tin đầy đủ và nhấn OK để kết thúc chức năng dịch vụ này.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (13)

 

Kích hoạt trạng thái nghỉ ngơi

Lệnh tắt nguồn

Chức năng này có thể được sử dụng để đặt các thiết bị điều khiển điện tử ở chế độ ngủ trong thời gian ngắn.

Chọn tùy chọn Kích hoạt trạng thái nghỉ từ menu Nguồn điện (Pin)  .

Chọn lệnh Tắt nguồn trên màn hình tiếp theo để tắt các thiết bị điều khiển điện tử hoặc chọn ESC để thoát mà không thay đổi.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (14)

Một màn hình sẽ xuất hiện để bạn xác nhận, nhấn Yes để gửi Lệnh Tắt nguồn hoặc nhấn No để thoát khỏi chức năng này.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (15)

Sau khi lệnh được gửi, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhấn OK để tiếp tục.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (16)

Nhấn OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (17)

 

Sạc pin qua ổ cắm chẩn đoán

Chức năng này có thể xóa chế độ vận chuyển của thiết bị điều khiển và cho phép sạc pin qua cổng OBDII.

Sử dụng nút cuộn LÊN/XUỐNG để chọn tùy chọn Sạc pin qua ổ cắm chẩn đoán từ menu Nguồn điện (Pin) và nhấn nút OK .

Đọc kỹ hướng dẫn trên màn hình và nhấn nút OK để tiếp tục.

Nhấn [1] và nhấn nút OK để xóa chế độ vận chuyển của thiết bị điều khiển.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (18)

Sau khi xóa chế độ vận chuyển, trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Kích hoạt thành công”, nhấn nút OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

 

Pin phụ trợ

Chức năng này được sử dụng để hiển thị lịch sử pin phụ 24V EPS và đăng ký thay thế pin phụ.

Sử dụng nút di chuyển LÊN/XUỐNG để chọn Pin phụ (24V EPS):

Đăng ký tùy chọn thay thế pin từ menu Nguồn điện (Pin) và nhấn nút OK .

Đọc hướng dẫn trên màn hình bằng nút cuộn LÊN/XUỐNG .

Để hiển thị lịch sử pin:

Nhấn [1] để hiển thị lịch sử thay thế pin phụ gần đây nhất.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (19)

Màn hình sẽ hiển thị thông tin lịch sử của pin phụ.

Nhấn nút OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (20)

Để đăng ký thay thế pin:

Nhấn [2] để đăng ký thay pin phụ.

Đọc kỹ thông tin Trợ giúp trên màn hình và nhấn nút OK  để tiếp tục.

Nhấn [Yes] nếu pin mới lắp là linh kiện chính hãng của BMW:

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (21)

Nhấn [ Yes ] nếu có mã ma trận dữ liệu trên nhãn của pin mới lắp.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (22)

Nhập mã ma trận dữ liệu như được mô tả và lưu lại.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (23)

Nếu mã đã nhập vượt quá độ dài ký tự giới hạn, thông báo “Tràn đầu vào!” thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình.

Nhấn [Finish] để hoàn thành nhập liệu và nếu thông tin trên màn hình là chính xác, nhấn [Yes] để tiếp tục.

Công cụ sẽ bắt đầu đăng ký thay thế pin.

Khi việc thay thế pin phụ đã được đăng ký

thành công trong EPS, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (24)

Nhấn nút OK để kết thúc chức năng dịch vụ.

Lưu ý : Nếu đăng ký không thành công, hãy nhấn nút OK và thử lại.

Autel MD808 Pro Quản lý hệ thống Ắc quy BMW (25)

Thinktool Master Malaysia Auto Diagnostic Scanner Melaka, Malaysia Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | OBD Automotive Technology Sdn Bhd

MÁY CHẨN ĐOÁN PROGRAMMING ONLINE THINKTOOL MASTER

Máy đọc lỗi ô tô Launch X431 PRO V5.0

MÁY CHẨN ĐOÁN ĐA NĂNG LAUNCH X431 PRO V5.0

ASCOM cung cấp các dịch vụ như:

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Công ty Giải Pháp Ô Tô – ASCOM.VN hoặc THINKCAR Việt Nam

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.

Điện thoại: 081 307 6060 – 0909 880 768

Xem thêm nhiều thiết bị chẩn đoán tại đây