Máy Chẩn Đoán THINKTOOL

Là tiền thân của Thinktool Pros. THINKTOOL hỗ trợ hơn 100 hãng xe trên toàn thể giới. Có thể tự nhận dạng xe thông tin xe và đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác. Thinktool hiện thị rõ các thông số Livedata, hình ảnh từ camera một cách rõ ràng để thuận tiện trong quá trinh lâm việc của kĩ thuật viên.

Liên hệ : 0911.560.560 - 0909.880.768 để được tư vấn.

Thêm vào so sánh