Thiết bị lập trình ECU và cài đặt IMMO THINKCAR Prog 2

16.500.000 

Thiết bị cài đặt làm chìa khóa THINKCAR PROG 2 là thiết bị chuyên sâu trong lĩnh vực IMMOBILISER cho các dòng xe BMW, MERCEDES, AUDI, VW… Các chức năng mạnh mẽ tương tự AVDI, AUTOHEX 2, CGDI, VVDI… với giá thành hợp lý cho gara, thợ khóa muốn can thiệp hệ thống IMMO xe ĐỨC. Tương thích với: THINKTOOL MASTER, THINKTOOL MASTER 2, THINKTOOL MASTER X…

Gói sản phẩm

Adapter MCU3: 2.900.000 (Dùng cho tính năng All key lost)